Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 4D5 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 443

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 163 Lê Quốc Anh 5 4 9 5.5 7 8.75  
2 164 Nguyễn Đức Anh 4.5 3 7.5 6 7 6  
3 165 Nguyễn Tuấn Anh 4.5 3.5 8 5 7 6  
4 166 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 5 3 8 7.5 8 9.5  
5 167 Nguyễn Xuân Bắc 4.5 3 7.5 5 6 6.25  
6 168 Lê Hà Chi 5 2 7 7 7 8.75  
7 169 Nguyễn Hữu Hồng Diễm 4.5 5 9.5 6.5 8 8.25  
8 170 Đỗ Duy Đại 4.5 3 7.5 6.5 7 9.75  
9 171 Giang Thành Đức 5 3 8 6.5 7 9  
10 172 Bùi Hương Giang 5 2.5 7.5 7 7 10  
11 173 Nguyễn Thị Hà Giang 4.5 2 6.5 5 6 2  
12 174 Nguyễn Trường Giang 5 1 6 5 6 7.5  
13 175 Diệp Ngân 4.5 4 8.5 7.5 8 7.5  
14 176 Nguyễn Thái 5 3 8 7 8 6  
15 177 Phạm Nguyên Hanh 4.5 3 7.5 6 7 8.75  
16 178 Nguyễn Thu Huyền 5 4 9 7.5 8 8.5  
17 179 Giang Thị Diệu Hương 4.5 2.5 7 6.5 7 4  
18 180 Vũ An Khang 5 4 9 7 8 8.75  
19 181 Đoàn Lê Nam Khánh 5 1 6 6 6 8.5  
20 182 Khổng Phương Liên 5 4 9 8 9 9.5  
21 183 Hồ Thùy Linh 5 2 7 7 7 4.5  
22 184 Lee Phương Linh 5 4 9 8 9 10  
23 185 Ngô Thị Thùy Linh 5 4 9 8 9 9.5  
24 186 Nguyễn Phương Linh 5 4 9 8 9 10  
25 187 Vũ Khánh Linh 5 2 7 8 8 7  
26 188 Trần Ngọc Minh 4 2 6 6 6 8.5  
27 189 Ngô Thị Thảo Minh 4.5 3 7.5 7.5 8 7.5  
28 190 Nguyễn Hiếu Nghĩa 4.5 2.5 7 6 7 8  
29 191 Bùi Vũ Bảo Ngọc 5 3.5 8.5 7 8 6.5  
30 192 Nguyễn Bích Ngọc 5 3.5 8.5 7 8 8  
31 193 Lã Hương Nguyên 4.5 2.5 7 8 8 9  
32 194 Tô Đình Phong 4.5 4 8.5 6 7 7.5  
33 195 Trần Đức Phương 4.5 4 8.5 8 8 8.75  
34 196 Vũ Thị Thúy Phương 4 4.5 8.5 7 8 6.75  
35 197 Trần Ngọc Minh Thắng 4 3 7 7 7 6.25  
36 198 Lê Ngọc Trang 4.5 3.5 8 6.5 7 9  
37 199 Đặng Trần Cẩm 4.5 3 7.5 7 7 8.75  
38 200 Nguyễn Hoàng Tùng 4 4 8 6.5 7 8.75  
39 201 Nguyễn Văn 3.5 4 7.5 6 7 6.5  
40 202 Đỗ Nguyễn Như Ý 5 5 10 8.5 9 9