Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 4D3 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 513

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 82 Nguyễn Hải  An 4.5 3.5 8 7.5 8 10  
2 83 Hồ Hiếu Thảo  An 5 4 9 7.5 8 10  
3 84 Bùi Phương Anh 5 4 9 7.5 8 7.5  
4 85 Nguyễn Ngọc Phương  Anh 5 4 9 8 9 9.5  
5 86 Ngô Hà  Chi 5 3.5 8.5 8 8 9.5  
6 87 Phạm Linh  Đan 4.5 3 7.5 7.5 8 8  
7 88 Đoàn Việt  Dũng 5 2 7 5 6 5  
8 89 Bùi Tiến  Dũng 5 3 8 8 8 6.75  
9 90 Đặng Hà  Duyên 5 4 9 6.5 8 9.5  
10 91 Trần Phạm Quang  Dương 5 4 9 7 8 9.5  
11 92 Bùi Thái Gia 5 3 8 5.5 7 9.25  
12 93 Phạm Hương  Giang 5 4 9 7.5 8 9.25  
13 94 Nguyễn Thanh  Hiền 4.5 3 7.5 8 8 8  
14 95 Đỗ Huy  Hoàng 4 2.5 6.5 6.5 7 5.75  
15 96 Vũ Đức  Hùng 5 2.5 7.5 5.5 7 7.25  
16 97 Vũ Việt  Hưng 5 3 8 6.5 7 8.25  
17 98 Nguyễn Thị Mai Hương 5 3 8 7.5 8 7.25  
18 99 Đặng Quang  Huy 5 3 8 7.5 8 8.5  
19 100 Phạm Huy  Khánh 5 2 7 6.5 7 9.75  
20 101 Trần Mạnh Kiên 5 4.5 9.5 8.5 9 9.75  
21 102 Đinh Hiểu  Linh 5 5 10 7 9 10  
22 103 Lê Khánh  Linh 5 3.5 8.5 9 9 9.75  
23 104 Trần Thùy  Linh 5 4 9 7.5 8 5.75  
24 105 Bùi Bích Linh 5 4 9 7 8 9  
25 106 Phạm Bảo Long 4.5 3 7.5 6.5 7 7.25  
26 107 Nguyễn Công  Luận 5 3.5 8.5 7.5 8 7.5  
27 108 Phạm Thị Ngọc  My 5 4.5 9.5 7.5 9 7.5  
28 109 Đỗ Đức Nam 5 5 10 6.5 8 8.75  
29 110 Bùi Quốc  Phú 5 4 9 5 7 9  
30 111 Bùi Vũ  Phương 5 4.5 9.5 7.5 9 8.5  
31 112 Nguyễn Ngân Phương 5 4 9 7 8 5.75  
32 113 Nguyễn Đình Minh  Quang 5 4 9 7 8 9.5  
33 114 Vũ Minh  Tân 4.5 5 9.5 6 8 7.75  
34 115 Nguyễn Duy  Thành 5 2.5 7.5 5 6 6.75  
35 116 Vũ Tuấn Thành 5 5 10 7.5 9 8.5  
36 117 Phạm Thùy  Trang 5 3 8 5.5 7 6.5  
37 118 Trần Thùy  Trang 5 5 10 8 9 9.25  
38 119 Đỗ Minh  Tuấn 5 4 9 8 9 9.75  
39 120 Phạm Mạnh  Tuấn 5 4 9 9 9 6.75  
40 121 Nguyễn Diệu  Vy 5 3 8 6.5 7 2.5  
41 122 Trần Hạnh  Vy 5 2 7 8 8 9.5