Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C5 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 399

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 158 Nguyễn Thị Hạnh  An 5 1.5 6.5 7.5 7 9  
2 159 Đỗ Quốc  Anh 5 2 7 3.5 5 7  
3 160 Mai Thị Trâm Anh 5.5 3.5 9 8 8 9  
4 161 Nguyễn Giang Anh 5 1.5 6.5 4.5 5 7  
5 162 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 6 0.5 6.5 6.5 7 8.5  
6 163 Bùi Thị Phương Dung 6 1 7 6 6 7.5  
7 164 Bùi Nguyễn Thanh Duy 6 2 8 8 8 10  
8 165 Vũ Khánh Duy 5.5 2.5 8 6 7 6.75  
9 166 Nguyễn Hoàng Hiệp 6 3 9 6 8 9  
10 167 Lê Thị Khánh Huyền 6 2.5 8.5 8 8 7  
11 168 Hoàng Đại Hưng 6 2.5 8.5 5.5 7 8.5  
12 169 Phạm Thị Quỳnh Hương 6 2.5 8.5 7 8 10  
13 170 Đặng Ngọc Khánh 6 3 9 8.5 9 9  
14 171 Vũ Minh  Khuê 6 2.5 8.5 6 7 7.5  
15 172 Nguyễn Cao  Kỳ 5.5 1.5 7 9 8 9.5  
16 173 Nguyễn Thị Khánh Linh 6 3 9 8 8 10  
17 174 Đặng Khánh Linh 6 1.5 7.5 9.5 9 9.75  
18 175 Trần Khánh Linh 6 2.5 8.5 8.5 9 10  
19 176 Nguyễn Tiến  Lợi 6 3 9 5.5 7 9.5  
20 177 Lê Thu Phương  Mai 6 1.5 7.5 9.5 9 10  
21 178 Nguyễn Quang Minh 5.5 2.5 8 8.5 8 9.5  
22 179 Bùi Doãn Nam 5.5 1 6.5 8 7 7  
23 180 Lê Yến Ngọc 5 2 7 8 8 9.5  
24 181 Hoàng Đức Phú 6 3 9 9 9 9.5  
25 182 Nguyễn Hà Phương 5.5 2 7.5 7.5 8 7  
26 183 Phạm Công Quý 5 3 8 8 8 9  
27 184 Cao Trúc Quỳnh 6 3 9 7.5 8 9  
28 185 Lê Minh Sơn 5 2 7 1.5 4 5.5  
29 186 Mai Trường Sơn 5 2 7 9 8 7.5  
30 187 Vũ Minh Song Thành 6 3.5 9.5 9.5 9 7.5  
31 188 Hà Minh Thu 6 3 9 9.5 9 9.5  
32 189 Vũ Ngọc Minh Thư 5 3 8 9.5 9 8  
33 190 Phạm Trí Toàn 5 4 9 8.5 9 8.5  
34 191 Bùi Thị Thu Trang 6 2 8 7.5 8 7.5  
35 192 Nguyễn Thị Phương Trang 6 3 9 9.5 9 10  
36 193 Vũ Thùy Trang 6 3.5 9.5 9 9 10  
37 194 Đặng Lâm  Tuấn 5 3 8 7.5 8 8.5  
38 195 Hoàng Minh Tùng 5.5 2.5 8 8 8 7.5