Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C4 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 419

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 119 Vũ Phương Anh 6 3.5 9.5 8 9 8.5  
2 120 Vũ Trọng  Bách 5 2 7 6.5 7 7.5  
3 121 Phạm Thái Bảo 5.5 3.5 9 9.5 9 9  
4 122 Nguyễn Quang  Bình 6 2 8 9.5 9 10  
5 123 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 6 2.5 8.5 9.5 9 10  
6 124 Trần Mạnh  Dũng 5.5 2.5 8 9 8 9  
7 125 Lê Thành Đạt 3.5 3 6.5 5 6 6.5  
8 126 Phan Thu 6 2.5 8.5 8.5 8 10  
9 127 Phan Thanh Hải 5.5 2.5 8 7.5 8 8.5  
10 128 Nguyễn Minh Hằng 6 3.5 9.5 9.5 10 10  
11 129 Bùi Trọng Hiếu 5.5 1.5 7 8.5 8 8  
12 130 Phan Dương Huy Hiếu 6 3.5 9.5 8.5 9 10  
13 131 Vũ Minh Hiếu 6 1.5 7.5 9 8 7.25  
14 132 Nguyễn Huy  Hoàng 6 3 9 9.5 9 9.5  
15 133 Vũ Tiến  Hoàng 5.5 1.5 7 7.5 7 8.5  
16 134 Đặng Nhật Hoàng 6 1.5 7.5 5.5 7 9  
17 135 Khổng Đức Huy 5.5 2.5 8 8.5 8 9.5  
18 136 Vũ Quang Huy 5 3 8 7.5 8 10  
19 137 Lưu Thị Khánh Huyền 5.5 1 6.5 8 7 10  
20 138 Bùi Thanh Hương 5 2 7 2.5 5 9.5  
21 139 Lưu Thị Khánh Hương 5 2 7 7 7 10  
22 140 Nguyễn Khánh Linh 6 3.5 9.5 8 9 10  
23 141 Trịnh Phương Linh 6 2 8 9 9 10  
24 142 Phạm Thành Long 5 2.5 7.5 8 8 10  
25 143 Bùi Quang Minh 5 2.5 7.5 5 6 10  
26 144   Minh 5 3 8 9 8 10  
27 145 Trần Vũ Tiến Minh 5.5 2 7.5 9.5 8 9.5  
28 146 Vũ Hà My 6 2.5 8.5 9 9 8  
29 147 Vũ Khánh Nguyên 4.5 1.5 6 8 7 9  
30 148 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 5 2 7 7 7 7  
31 149 Trần Lương Ngọc Oanh 5 2.5 7.5 5 6 8.5  
32 150 Nguyễn Đức Phong 4.5 1.5 6 9.5 8 6.5  
33 151 Phạm Thu  Phương 5 3.5 8.5 8 8 9  
34 152 Trương Mai Phương 5.5 2 7.5 6 7 9.5  
35 153 Nguyễn Thị Thanh Tâm 6 3.5 9.5 7 9 10  
36 154 Bùi Thị Bích Thủy 5 2 7 8.5 8 9  
37 155 Nguyễn Đặng Bảo Trân 6 2 8 5.25 7 10  
38 156 Phạm Yến Vi 5 3 8 7 8 8.5  
39 157 Lương Nguyễn Hải Yến 5 3.5 8.5 7.25 8 10