Trang chủ

Tin tức sự kiện

Với trường xưa
Ngày đăng 21/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 824

Anh một mình đứng lặng giữa trường xưa
Nghe mưa hạ chạm tay vào nỗi nhớ
Áo trắng xa, sợi buồn chăng ô cửa
Phượng đỏ hoe màu mắt đợi chờ
Anh tìm về lớp học thân quen
Gặp câu thơ trong hộc bàn rưng khóc
Và hơi ấm tiếng giảng bài còn đọng
Chợt trong hồn bụi phấn thầm rơi
Biết tìm đâu bè bạn và em
Nghe mênh mông dư âm ngày tiễn biệt
Phượng ơi thắp chi hoài nỗi nhớ
Cho giọt hạ buồn rơi giữa nắng trưa.

                                    Giáo viên: Bùi Văn Hướng