Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 5H4 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 490

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Nguyễn Đức Anh 4.5 4.5 9 9 9 9.75  
2 Vũ Thị Châu Anh 4.5 4.5 9 9 9 9.5  
3 Nguyễn Tùng Bách 4.5 5 9.5 9.5 9 10  
4 Nguyễn Linh Chi 4.5 3.5 8 8.5 8 9  
5 Nguyễn Chí Dũng 3.5 2.5 6 7.5 7 9.75  
6 Nguyễn Thùy Dương 5 4.5 9.5 9 9 9.5  
7 Phạm Phú An 4 4.5 8.5 9.5 9 9.75  
8 Phạm Quốc An 4 3.5 7.5 7 7 9.5  
9 Bùi Phạm Đức Anh 3.5 4.5 8 8.5 8 8  
10 Hoàng Thị Ngọc Anh 4.5 4.5 9 9 9 10  
11 Lê Phương Anh 4.5 4 8.5 8.5 9 9.5  
12 Nguyễn Thị Nhật Hạ 3.5 4.5 8 9 9 9.75  
13 Vũ Phước Hạnh 4 4.5 8.5 8.5 9 9.5  
14 Bùi Khắc Hiệu 3 4.5 7.5 5 6 6  
15 Nguyễn Quang Hùng 4.5 4.5 9 9 9 8.5  
16 Nguyễn Quang Hưng 4.5 4.5 9 8 9 9.5  
17 Nguyễn Lê Việt Huy 4 5 9 8.5 9 9  
18 Phạm Gia Khiêm 5 4.5 9.5 9.5 9 9.5  
19 Ng Đức Minh Khuê 4.5 5 9.5 8.5 9 8.5  
20 Trịnh Thùy Linh 4.5 4.5 9 9 9 10  
21 Mang Đức Lợi 4.5 4 8.5 8 8 9  
22 Lê Bình Minh 4.5 4.5 9 9 9 10  
23 Nguyễn Hoàng Nam 4.5 4.5 9 8.5 8 9.5  
24 Vũ Minh Ngọc 4 3 7 8.5 8 9  
25 Lê Minh  Nhật 4.5 5 9.5 8.5 9 9.75  
26 Lê Quang Nhật 5 4.5 9.5 8.5 9 10  
27 Vũ Minh Phương 5 4 9 8.5 9 9.5  
28 Lê Đình Thạch Quang 4 5 9 8.5 9 9.5  
29 Đoàn Trúc Quỳnh 4.5 4.5 9 7.5 8 8  
30 Trần Thị Mĩ Tâm 5 4.5 9.5 8.5 9 10  
31 Ngô Tiến Thành 4.5 4.5 9 8.5 9 9.75  
32 Trần Công Thành 4.5 4.5 9 9 9 9.5  
33 Trần Đức Tín 4.5 4 8.5 8.5 9 9  
34 Nguyễn Nhật Trường 4.5 4.5 9 9 9 10  
35 Nguyễn Minh Tuấn 4 4 8 7 7 9