Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 5H2 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 487

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Phạm Ngọc Diệp 5 5 10 9 9 9.75  
2 Cao Thị Thanh Dung 5 4.75 9.75 9 9 10  
3 Vũ Mạnh Dũng 5 4.25 9.25 9 9 9.5  
4 Lê Phương Anh 5 5 10 9 9 10  
5 Nguyễn Minh Anh 5 4.75 9.75 9.5 10 10  
6 Ng. Ngọc Quỳnh Anh 5 5 10 9 10 9.75  
7 Phan Khánh Duy 5 5 10 9 9 9.75  
8 Nguyễn Anh Đức 5 5 10 8.75 9 9.75  
9 Phan Vũ Phương 5 5 10 9.5 9 10  
10 Đinh Thị Thúy  Hiền 5 4.75 9.75 9 9 10  
11 Lê Tiến Hưng 5 4.5 9.5 9 9 9.75  
12 Nguyễn Thị Ngân  Khanh 5 4.75 9.75 9.5 10 9.75  
13 Lê Kim Khánh 5 5 10 9 9 9.75  
14 Nguyễn Trần Trung Kiên 5 4.5 9.5 9 9 10  
15 Võ Khôi Thành Lâm 5 4.5 9.5 9 9 10  
16 Lê Khánh Linh 5 5 10 9 9 10  
17 Nguyễn Mai Linh 5 5 10 9 9 10  
18 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 5 5 10 9 10 10  
19 Trần Khánh Linh 5 4.75 9.75 9 9 9.75  
20 Nguyễn Hoàng Long 5 4.75 9.75 9 9 9.75  
21 Nguyễn Hoàng Mai 5 5 10 9 9 10  
22 Nguyễn Phương Mai 4.5 5 9.5 9 9 10  
23 Nguyễn Thị Xuân Mai 5 5 10 8.5 9 9.75  
24 Hoàng Đức Mạnh 5 4.75 9.75 9 9 10  
25 Lại Hoàng Minh 5 5 10 9 9 10  
26 Phạm Thị Hoàng Ngân 5 5 10 9 9 9.25  
27 Bùi Hương Quỳnh 5 4.75 9.75 9 9 9.75  
28 Phan Vũ Bảo Quỳnh 5 4.75 9.75 9.5 10 10  
29 Đào Duy Thái Sơn 5 4.75 9.75 9 9 10  
30 Võ Khôi Thành Sơn 5 4.75 9.75 9 9 10  
31 Đặng Thị Thanh Tâm 5 5 10 9 9 9.5  
32 Đặng Văn Tiến Thành 5 5 10 9 9 9.75  
33 Lưu Tiến Thành 5 5 10 9 9 10  
34 Lê Ngô Thanh Thảo 4.5 5 9.5 8.5 9 9.75  
35 Phạm Phương Thảo 5 4.5 9.5 9 9 10  
36 Phạm Mạnh Tiến 5 4.5 9.5 8.5 9 9.5  
37 Nguyễn Ngọc Trang 5 4.75 9.75 9 9 9.75  
38 Triệu Đức Trung 5 4 9 9.5 9 9.75  
39 Phạm Anh 5 4.5 9.5 9 9 9.75  
40 Phạm Thị Thanh Xuân 5 4.75 9.75 9 9 10