Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 4D8 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 439

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Nguyễn Thị Minh Anh 5 4 9 8 8 9  
2 Phạm Thị Mai Anh 4.5 5 9.5 8.5 9 9.5  
3 Vũ Hoàng Dũng 5 5 10 9.5 10 9.5  
4 Nguyễn Tiến Duy 4 5 9 8.5 9 9.5  
5 Phạm Thùy Dương 5 5 10 7 8 9.5  
6 Trần Anh Đức 4.5 5 9.5 6 7 8.5  
7 Phạm Khánh Giang 5 5 10 4.5 6 9.5  
8 Nguyễn Thái 4.5 5 9.5 7 7 9.5  
9 Đào Bá Đức Hiếu 4.5 5 9.5 6.5 7 9.5  
10 Lê Thu  Hoài 5 5 10 9 9 9.5  
11 Nguyễn Hồ Mạnh Hùng 4.5 4 8.5 7 7 9.5  
12 Nguyễn Phi Hùng 5 5 10 7.5 8 9.5  
13 Trần Việt Hùng 4.5 4 8.5 7 7 8  
14 Nguyễn Công Huy 4.5 5 9.5 7.5 8 9.5  
15 Phạm Mai Hương 5 5 10 8 8 9.5  
16 Nguyễn Trần Khánh 4 5 9 4 6 7.5  
17 Nguyễn Phúc Lâm 5 5 10 6 6 9.5  
18 Đặng Mai Linh 5 4 9 6 7 9  
19 Nguyễn Thùy Linh 4.5 4 8.5 5.5 6 8  
20 Nguyễn Việt Phương Linh 4.5 4 8.5 6.5 7 9.5  
21 Vũ Thị Huyền Linh 4 4 8 7.5 7 7  
22 Nguyễn Hoàng Long 5 5 10 8.5 9 9  
23 Cao Xuân  Minh     0 0    
24 Nguyễn Đại Minh 5 5 10 5.5 7 9.5  
25 Nguyễn Quang Minh 4 4 8 3.5 6 8  
26 Nguyễn Thành Nam 5 5 10 6.5 7 10  
27 Nguyễn Diệu Ngọc 5 5 10 9 9 8.5  
28 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 5 5 10 6.5 7 9  
29 Phạm Minh Ngọc 5 5 10 7 7 8.5  
30 Nguyễn Hà Phương 5 5 10 6.5 7 9.5  
31 Lê Thị Kim Thu 5 4 9 5.5 6 7  
32 Nguyễn Hữu Tiến 4.5 5 9.5 7 7 9.5  
33 Phạm Minh Tiến 4.5 5 9.5 5 7 9.5  
34 Nguyễn Hoàng Việt Triều 3.5 5 8.5 6.5 6 8.5  
35 Phan Thị Ngọc Yến 5 5 10 9 9 9.5