Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 4D4 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 419

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Nguyễn Quỳnh Anh 4.5 5 9.5 9 9 9  
2 Phạm Trần Thảo Anh 4.5 4.5 9 9 9 9  
3 Hoàng Việt Ánh 4 5 9 7 8 8.75  
4 Phạm Ngọc Ánh 5 5 10 8.75 9 9.5  
5 Phạm Mạnh Cường 4.5 5 9.5 9.5 9 9.5  
6 Nguyễn Thị Mai Chi 4 5 9 8.75 9 9  
7 Nguyễn Thị Ngọc Giang 5 5 10 9.75 9 9.5  
8 Nguyễn Trường Giang 4 5 9 8.5 9 9.5  
9 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 4.5 4 8.5 8 8 8  
10 Bùi Bích Hoa 5 5 10 9.5 9 9  
11 Nguyễn Quang Huy 5 5 10 9 9 9.5  
12 Nguyễn Khánh Huyền 4.5 5 9.5 8 8 9.5  
13 Trần Quỳnh Hương 5 5 10 9 9 9.5  
14 Nguyễn Ngọc Khoa 5 5 10 8.5 9 9.5  
15 Hoàng Trung Kiên 5 4.5 9.5 9.5 9 8.5  
16 Trần Huyền Diệu Linh 4 4.5 8.5 8 8 9  
17 Trần Mai Linh 4.5 5 9.5 9 9 9.5  
18 Nguyễn Ngọc Mai 4.5 5 9.5 9 9 9.5  
19 Bùi Đức Mạnh(A) 5 4 9 8.5 9 9.75  
20 Bùi Đức Mạnh(B) 4 4.25 8.25 5 6 8  
21 Phạm Anh Minh 4.5 5 9.5 8.5 9 9  
22 Phạm Gia Minh 4 4.75 8.75 5.75 6 7.5  
23 Phạm Bá Nam 4 4 8 5 6 6  
24 Phùng Phạm Hải Nam 4.5 5 9.5 8.5 9 9  
25 Trần Phương Nam 4 4 8 6 7 8  
26 Lê Ngọc Thu Ngân 4.5 5 9.5 8 8 9  
27 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 4.5 4.5 9 7.75 8 9.5  
28 Vũ Phương  Thảo 4.5 5 9.5 7.5 8 9  
29 Nguyễn Thị Minh Thúy 5 5 10 8.5 9 9.5  
30 Nguyễn Thị Thanh Trúc 4.5 4 8.5 8.5 9 9  
31 Nguyễn Đình Tuấn 4 4 8 6 7 8  
32 Nguyễn Thị Thùy Vân 4 5 9 8.5 8 9.5  
33 Phạm Thị Hồng Vân 4.5 5 9.5 7.75 8 7  
34 Ngô Thế Vinh 4 4.25 8.25 5.5 6 5.5  
35 Lưu Hoàng Việt 3.5 4.5 8 7.75 8 9.5  
36 Nguyễn Thị Hoài Xuân 4.5 5 9.5 8.5 9 9.5