Trang chủ

Tin tức sự kiện

Học viết chữ hoa dùng cho HS
Ngày đăng 10/08/2011 | 12:00 | Lượt xem: 606

Bộ học viết chữ hoa của tác giả: T.S Trần Mạnh Hưởng (Vụ GDTH) và K.S Phan Đình Minh.Đăng ký NHHH số:37715/SHCN. Đăng ký CLHH số: TC24/2004-ABC.

* Bộ học viết chữ hoa gồm có

 

38 thẻ, kích thước 135X90mm. Trong đó có 29 thẻ chữ cái viết hoa kiểu 1, 7 thẻ chữ cái viết hoa kiểu 2, 01 thẻ tổng hợp các nét viết cơ bản trong chữ cái viết hoa tiếng Việt. Trên mỗi thẻ chữ cái viết hoa một mặt có in mẫu chữ cái viết hoa và minh họa cách viết trên lưới ô vuông. Một mặt có ghi chi tiết cấu tạo của chữ cái viết hoa và cách viết từng nét chữ. HS có thể dùng bút dạ xóa được tập tô lên nét viết. Kích thước hộp: 140X95X12mm Trọng lượng: 180gam

 *** Từ năm 2007, Công ty TNHH sản xuất Thiết bị giáo dục ABC liên kết với Công ty CP bản đồ-Tranh ảnh giáo dục Nhà xuất bản giáo dục sản xuất và phát hành.