Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra giữa kì - Môn tiếng việt - Lớp 5
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 774

I. KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM )        

             1. Đọc thành tiếng (6 điểm )

             2. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm)

    Đọc thầm bài "Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" sách TV5 - tập 2 /145 và thực hiện các yêu cầu sau

1. Điều nào nói về quyền, điều nào nói về bổn phận của trẻ em? Hãy nối từng ô bên trái với ô thích hợp bên phải để trả lời:

a.1.Điều 15

 

b1. Quyền của Trẻ em

a.2.Điều 16

 

a.3.Điều 17

 

b2. Bổn phận của Trẻ em

a.4.Điều 21

 

 

2. Chọn tên phù hợp cho mỗi điều luật trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam:

a.1.Điều 15

 

b1. Quyền được vui chơi, giải trí.

a.2.Điều 16

 

b2. Quyền được học tập

a.3.Điều 17

 

B3.  Quyền được chăm sóc và bảo vệ

 

3. Điều 21 quy định trẻ em có những bổn phận nào? Khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

a)       Có ý thức tôn trọng pháp luật.

b)      Có lòng nhân ái, thương yêu mọi người.

c)       Phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

d)      Có đạo đức, tác phong tốt.

e)       Có lòng yêu nước và yêu hoà bình.

f)       Có tinh thần lao động.

4. Những từ in đậm trong dòng nào dưới đây là từ đồng âm:

a. Cây soi bóng xuống nước. – Bóng bay lên trời xanh.

b. Thác nước thẳng đứng. – Sợ đứng tim.

c. Thắng cảnh ở lưng trời.  – Hồ nước ở lưng núi - Thắt lưng màu hoa đào.

1. Chính tả nghe - viết (5 điểm)

Bài: "Tà áo dài Việt Nam " Sách TV5 - tập II trang 122

Đoạn viết" Áo dài phụ nữ…………chiếc áo dài tân thời"

 

2. Tập làm văn (5 điểm)

                        Đề bài :  Hãy tả một cảnh đẹp mà em yêu thích.