Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 4
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 749

Bài 1: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

1)

A.        Số có chữ số tận cùng là chữ số 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

B.        Các số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.

C.         Các số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.

2)  Phân số bằng với phân số  là:

A.       

B.       

C.       

3)  của 15 cm là: 

A.        25 cm

B.        9 số cm

C.        25 số cm

D.        9 cm

4) Dãy số được sắp xếp từ lớn đến nhỏ là:

A.         

B.       

C.       

D.       

Bài 2 (3 điểm): Tính

a)     

b)     

c)     

d)     

 

 

Bài 3 (2 điểm):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 35 cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?

 

Bài 4 ( 1 điểm): Tìm x

            2 – x =

 

Bài 5 ( 1 điểm): Tính nhanh

 x  -  x