Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra cuối kì - Môn tiếng việt - Lớp 5
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 749

I/ KIỂM TRA ĐỌC:

       A. Đọc thành tiếng ( 6 điểm) B. Đọc thầm và làm bài tập 

       a/ Dựa vào nội dung bài: " Thầy thuốc như mẹ hiền" đánh dấu x vào trước ý trả lời đúng?

       1- Chi tiết nào thể hiện những nét Lãn Ông là bác sĩ rất có lương tâm trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ.

      Khi biết bệnh mới cho thuốc.

      Ông vô cùng ân hận coi như mình mắc tội giết người khi có một bệnh nhân chết mặc dầu không phải do ông chữa trị.

       Trực tiếp đến nhà bệnh nhân khám bệnh.

2- Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?

        Vì ông không lấy tiền của người bệnh.

        Vì ông không nhận vàng bạc của Vua ban cho.

         Vì ông được tiến cử vào chức ngự y, song ông đã khéo chối từ.

       b/ Điền từ trái nghĩa với các từ sau:

-          Yêu thương/..................

 

-          Bạo dạn/........................

 

-          Nhân đức/......................

 

-          Siêng năng/.....................

 

c/  Nối các nhóm từ ngữ với ô chữ chỉ quan hệ của chúng.

1.    tròn trặn, tròn trĩnh, tròn xoe.

 

2.    ăn cơm, ăn dầu, ăn ảnh.

 

3.     xe đạp, xe điếu, xe chỉ.

 

 

       d/ Xác định CN – VN trong các câu văn sau :

       Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm. Hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ.

       II/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

       A/ CHÍNH TẢ (5 điểm)

 Bài ‘ Mùa thảo quả" Tiếng Việt 5 tập I trang 113

Đoạn viết: " Thảo quả trên từng Đản Khao đã chín lục….. lấn chiếm không gian . "

       B/ TẬP LÀM VĂN (5 điểm)

         Hãy tả một người thân trong gia đình em.