Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Tiếng việt - Lớp 2 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 26/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 745

. Kiểm tra đọc: 10 điểm ( bài đọc 3 tuần cuối năm lớp 1)

            - Cây bàng.

            - Nói dối hại thân.

            - Bác đưa thư.

            - Người trồng na.

            - Anh hùng biển cả.

 ( Học sinh bốc thăm đọc 1 trong 5 bài tập đọc đã học, trả lời câu hỏi theo nội dung bài )

II. Kiểm tra viết: 10 điểm        

            Viết một đoạn văn bài Cây bàng.

            Viết từ: "Xuân sang………." đến hết bài.