Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn Toán- Lớp 5 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 25/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 726

Bài 1 Đặt tính rồi tính (4điểm ):

 

                        27569  +  34678                                     68205  -  53246

                            325  x  205                                       203197  : 287

Bài 2 (4 điểm) Tính:

                        7/2 x 4/3                        2/12 : 9/7

                        3/5 + 2/7                        10/6 - 5/8

Bài 3. Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người?