Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì II năm học 2010 - 2011 - Lớp 5H6
Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 566

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 5H6 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

GKII

1 Đặng Châu Anh 5 4 9 8 9 10  
2 Nguyễn Phương Anh 4 2.8 6.8 5 6 6  
3 Trương Thị Hà Chi 5 4 9 9 9 10  
4 Trịnh Kim Chi 6 4 10 7.5 9 7  
5 Chu Thành Đạt 5 4 9 9 9 10  
6 Nguyễn Tiến Đạt 5 4 9 7 8 8  
7 Vũ Ngọc Duy 5 3.8 8.8 6.5 8 7  
8 Lương Mỹ Duyên 5 4 9 9 9 9  
9 Phạm Minh Hạnh 6 4 10 8.5 9 7  
10 Lê Thị Thu Hậu 5 4 9 8 9 8  
11 Trần Thị Thu Hiền 5 4 9 7.5 8 8  
12 Nguyễn Ngọc Hiệp 5 3.6 8.6 5.5 7 7  
13 Nguyễn Đức Hiếu 4 4 8 8 8 8  
14 Lê Quốc Hưng 4 3.6 7.6 7.5 8 6  
15 Vũ Thị Phương Hoa 5.5 3.6 9.1 7 8 6  
16 Thái Thị Việt Hòa 6 4 10 7.5 9 8  
17 Trần Nguyễn Phương Linh 6 4 10 7.5 9 7  
18 Trịnh Thùy Linh 5.5 4 9.5 7 8 8  
19 Nguyễn Duy Hoàng Long 4.5 4 8.5 8 8 8  
20 Đỗ Cao Phúc Long 5 4 9 8 9 9  
21 Phạm Hoàng Long 4.5 3.5 8 6.5 7 10  
22 Trần Vũ Huyền My 5.5 3.4 8.9 6.75 8 7  
23 Vũ Thị Phương Ngọc 5.5 3.8 9.3 6.5 8 8  
24 Trần Minh Ngọc 5.5 4 9.5 9 9 10  
25 Phạm Thế Ngọc 5 4 9 8 9 9  
26 Hoàng Hanh Nguyên 6 4 10 8.5 9 9  
27 Lê Hà Nhi 6 4 10 9 10 9  
28 Phan Đăng Quân 4.5 3.8 8.3 6.5 7 6  
29 Phạm Quang Thái 4 3.6 7.6 7 7 6  
30 Nguyễn Tiến Thành 5 4 9 7 8 9  
31 Nguyễn Thanh Thủy 5 4 9 7.5 8 8  
32 Nguyễn Mạnh 4.5 3.5 8 6 7 8  
33 Nguyễn Đức Trung 5 4 9 5 7 7  
34 Nguyễn Thị Hà Vi 6 3 9 7.5 8 9  
35 Trương Thị Kỳ Duyên 6 4 10 8 9 9