Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì II năm học 2010 - 2011 - Lớp 5H1
Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 608

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 5H1 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết GKII
1 Hoàng Hải  Anh 6 3.2 9.2 9.5 9 10  
2 Lưu Hải Anh 6 3.2 9.2 9 9 9  
3 Nguyễn Tùng Anh 5 3.6 8.6 8 8 9  
4 Trần Vũ Hồng Anh 5 4 9 9 9 10  
5 Khiếu Thịnh Cường 5 3.8 8.8 6.5 8 9  
6 Nguyễn Trung Dũng 5 4 9 5 7 10  
7 Phạm Lê Đại Dương             Vắng
8 Bùi Minh Đức 6 4 10 7.5 9 9  
9 Hoàng Thị Thu  6 4 10 8.5 9 10  
10 Vũ Ngọc Hân  5.5 4 9.5 9 9 10  
11 Trịnh Văn Hoàn 6 4 10 9.5 10 10  
12 Nguyễn Lê Thu Huyền 6 4 10 9 10 10  
13 Phạm Minh Huyền 6 4 10 9 10 9  
14 Đặng Quang Hưng 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
15 Nguyễn An Khanh 4 3.6 7.6 8.5 8 9  
16 Vũ Xuân Lâm 6 4 10 9.5 10 10  
17 Phạm Khánh Linh 6 4 10 9 10 10  
18 Trần Lê Diệu Linh 6 4 10 9 10 10  
19 Nguyễn Hoàng Long 5 3.5 8.5 6.5 8 9  
20 Nguyễn Nam Long 5.5 3 8.5 8.5 9 9  
21 Trần Hoàng Long 6 4 10 7 9 10  
22 Nguyễn Hải Nam 5.5 3.6 9.1 9 9 10  
23 Đào Mĩ Ngọc 6 3.6 9.6 8 9 9  
24 Nguyễn An Tuệ Nhi 5 4 9 8.5 9 10  
25 Nguyễn Thị Phương  Nhi 5.5 4 9.5 9 9 10  
26 Lê Huy Quang 5 4 9 7.25 8 10  
27 Phạm Trần Thái Sơn 5 3.6 8.6 9 9 10  
28 Nguyễn Ngọc San 6 3.6 9.6 9 9 10  
29 Vũ Trần Thái Tân 4.5 4 8.5 7.5 8 10  
30 Lê Công  Thành  4.5 3.8 8.3 6.5 7 10  
31 Nguyễn Trường Thành 5 4 9 7.75 8 10  
32 Ngô Nguyễn Thu Thảo 6 4 10 9 10 10  
34 Ngô Việt Thắng 5 4 9 8.5 9 10  
35 Đoàn Anh Thư 5.5 4 9.5 8 9 9  
36 Vũ Minh 6 4 10 8 9 10  
37 Bùi Hà Trang 5.5 4 9.5 8 9 8  
38 Cao Minh Trang 5 4 9 9 9 10  
39 Đoàn Thảo Vân 6 4 10 8 9 10  
40 Nguyễn Hà Vân 6 4 10 8.5 9 9  
41 Hoàng Huy 5 4 9 7 8 10