Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 5H6
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 546

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 5H6 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Đặng Châu Anh 9 9 9 9  
2 Nguyễn Phương Anh 6.5 5 5 5  
3 Trương Thị Hà Chi 8.5 8 8 8  
4 Trịnh Kim Chi 8.25 8 8.5 8.25  
5 Chu Thành Đạt 9 9 8.5 8.75  
6 Nguyễn Tiến Đạt 8 7 6.5 6.75  
7 Vũ Ngọc Duy 8.5 7 6.5 6.75  
8 Lương Mỹ Duyên 9 9 9 9  
9 Phạm Minh Hạnh 8.75 9 8.5 8.75  
10 Lê Thị Thu Hậu 7 8 7 7.5  
11 Trần Thị Thu Hiền 8 8 7 7.5  
12 Nguyễn Ngọc Hiệp 6 6 7 6.5  
13 Nguyễn Đức Hiếu 5.5 6 7 6.5  
14 Lê Quốc Hưng 5.75 5 6 5.5  
15 Vũ Thị Phương Hoa 8.25 7 7 7  
16 Thái Thị Việt Hòa 8.75 8 9 8.5  
17 Trần Nguyễn Phương Linh 6 5 5 5  
18 Trịnh Thùy Linh 8 8 8 8  
19 Nguyễn Duy Hoàng Long 8.75 8 9 8.5  
20 Đỗ Cao Phúc Long 7.75 7 6 6.5  
21 Phạm Hoàng Long 7.5 7 7 7  
22 Trần Vũ Huyền My 5.5 6.5 6 6.25  
23 Vũ Thị Phương Ngọc 8.5 8 8.5 8.25  
24 Trần Minh Ngọc 8.5 8 8.5 8.25  
25 Phạm Thế Ngọc 8.75 7 7 7  
26 Hoàng Hanh Nguyên 9 8 8.5 8.25  
27 Lê Hà Nhi 8.5 9 8.5 8.75  
28 Phan Đăng Quân 7.25 7 7 7  
29 Phạm Quang Thái 5.25 5 6 5.5  
30 Nguyễn Tiến Thành 6.5 6.75 7 6.88  
31 Nguyễn Thanh Thủy 8.75 7 7 7  
32 Nguyễn Mạnh 7.5 5 5 5  
33 Nguyễn Đức Trung 5 6 4 5  
34 Nguyễn Thị Hà Vi 8 8 8 8  
35 Trương Thị Kỳ Duyên 8.5 8 9 8.5