Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 5H4
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 555

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 5H4 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Đức Hoàng Anh 8.5 8 7 7.5  
2 Nguyễn Long Hoàng Anh 8.5 6 4.5 5.25  
3 Phạm Thị Phương Anh 8.5 8 7 7.5  
4 Trần Tiến Anh 8.5 8 7.5 7.75  
5 Vũ Đức Anh 5.5 6 4 5  
6 Vũ Hoàng Anh 8.5 9 9 9  
7 Vũ Hoàng Cường 8.25 6 5 5.5  
8 Nguyễn Ngọc Minh Châu 8.25 8 7.5 7.75  
9 Trịnh Văn Chương 8.5 6 2.5 4.25  
10 Đào Thị Linh Chi 6.5 8 6.5 7.25  
11 Lê Thị Dung 7 8 9 8.5  
12 Nguyễn Thế Dương 7 6 4 5  
13 Vũ Thành Đạt 8 9 8.5 8.75  
14 Đặng Thanh Hiếu 7.5 8 7 7.5  
15 Phạm Hữu Hiếu 7.75 8 7 7.5  
16 Trần Trung Hiếu 8.5 6 4 5  
17 Bùi Phương Huyền 8.5 9 8 8.5  
18 Trần Thu Huyền 8.5 8 7 7.5  
19 Tô Ngọc Lâm 6.5 6 5 5.5  
20 Đỗ Xuân Linh 8.25 8 7.75 7.875  
21 Nguyễn Vũ Tuấn Linh 7.75 7 7 7  
22 Lê Bùi Bảo Long 7.5 5 5 5  
23 Nguyễn Hoàng Long 8.5 8 7 7.5  
24 Nguyễn Tiến Lộc 8.5 9 8.5 8.75  
25 Hoàng Ngọc Minh 8 6 5 5.5  
26 Lê Tuấn Minh 7.75 7 4 5.5  
27 Nguyễn Trọng  Minh 7.75 7 6.5 6.75  
28 Phạm Hoàng Nhật Minh 8.5 9 9 9  
29 Trần Mỹ Kim Ngân 8.5 8 7 7.5  
30 Nguyễn Khánh Nhật 8.5 9 8 8.5  
31 Nguyễn Hoàng Nhung 7 8 7 7.5  
32 Nguyễn Thùy Nhung 6.75 7 6.5 6.75  
33 Đặng Hoàng Minh Thắng 8.5 6 4.5 5.25  
34 Nguyễn Văn Thọ 2 5 3 4  
35 Vũ Đức Toàn 6.75 6 5 5.5  
36 Trần Thanh Tùng 6.5 6.5 4 5.25  
37 Trịnh Trần Nhật Tiến 8.5 9 8.5 8.75  
38 Vũ Thùy Trang 8.5 8 8 8  
39 Vũ Xuân Trường 7 8 8 8  
40 Phạm Long 7.5 8 7 7.5