Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 5H2
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 622

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 5H2 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Ngọc Phương Anh 8.75 8 7 7.5  
2 Nguyễn Vân Anh 8.75 9 9 9  
3 Nguyễn Đức Cần 8.75 8 8 8  
4 Trương Nguyễn Tuấn Đạt 6.75 6 5.5 5.75  
5 Vũ Anh Đức 9 9 8.5 8.75  
6 Nguyễn Thị Thùy Dương 7 8 7.5 7.75  
7 Lê Thị Bình Giang 9 8 7 7.5  
8 Nguyễn Đức Hạ 6.25 6 6 6  
9 Dương Ngọc Diệu Hân 8.75 8 7.5 7.75  
10 Đào Lê Hiển 6.75 5 5 5  
11 Nguyễn Minh Hiệp 7.75 8 8 8  
12 Vũ Minh Hiếu 9 7.5 7.5 7.5  
13 Phạm Huy Hoàng 8.75 8 7.5 7.75  
14 Nguyễn Thị Huệ 9.25 9 8 8.5  
15 Nguyễn Vũ Ngọc Linh 9.25 9 8 8.5  
16 Trần Thị Khánh Linh 8.75 9 8 8.5  
17 Hoàng Đức Mạnh 9 7 6.5 6.75  
18 Vũ Đức Mạnh 9 7 7 7  
19 Phạm Quỳnh Mai 9 9 9 9  
20 Vũ Thị Hoàng Mai 8.5 9 9 9  
21 Đặng Hồ Nhật Minh 9 9 8.5 8.75  
22 Lê Hoàng Minh 8 9 9 9  
23 Nguyễn Hoàng Minh 8 9 8.5 8.75  
24 Vũ Trọng Tuệ Minh 8.5 6 5.5 5.75  
25 Lê Hà My 9 9 8 8.5  
26 Trần Hà My 8.25 7 6 6.5  
27 Nguyễn Ngọc Phương Nam 8.75 9 8 8.5  
28 Hoàng Minh Ngọc 9.25 9 8 8.5  
29 Nguyễn Nam Phong 8.75 9 8.5 8.75  
30 Nguyễn Trường Sơn 8.5 9 7.5 8.25  
31 Vũ Đức Tâm 9.25 7 7 7  
32 Hàn Khải Phương Thảo 9 9 8 8.5  
33 Nguyễn Quang Thuận 9 8 7 7.5  
34 Nguyễn Nhật Toàn 9.25 7 7 7  
35 Nguyễn Lê Hoài Trang 9.25 9 8 8.5  
36 Vũ Thu  Trang 9 8 7 7.5  
37 Trần Đình Tuyên 6 7 6 6.5  
38 Trần Thu Thùy Vân 8.5 9 8.5 8.75