Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 5H1
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 501

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 5H1 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Hoàng Hải  Anh 9.5 9 9 9  
2 Lưu Hải Anh 9 9 8.25 8.63  
3 Nguyễn Tùng Anh 9.75 9 8.5 8.75  
4 Trần Vũ Hồng Anh 8.75 9 8.5 8.75  
5 Khiếu Thịnh Cường 8 9 6 7.5  
6 Nguyễn Trung Dũng 9.5 9 8.5 8.75  
7 Phạm Lê Đại Dương 9.25 9 8 8.5  
8 Bùi Minh Đức 9.5 9 8.25 8.63  
9 Hoàng Thị Thu  9.25 9 8 8.5  
10 Vũ Ngọc Hân  10 9 9.5 9.25  
11 Trịnh Văn Hoàn 10 9 9.75 9.38  
12 Nguyễn Lê Thu Huyền 10 9 9.75 9.38  
13 Phạm Minh Huyền 10 9 9.5 9.25  
14 Đặng Quang Hưng 9.5 9 8 8.5  
15 Nguyễn An Khanh 8.75 9 8.5 8.75  
16 Vũ Xuân Lâm 10 9 9 9  
17 Phạm Khánh Linh 10 9 5.75 7.38  
18 Trần Lê Diệu Linh 9.75 9 7.5 8.25  
19 Nguyễn Hoàng Long 9 9 6.5 7.75  
20 Nguyễn Nam Long 9.25 9 8.5 8.75  
21 Trần Hoàng Long 8.5 9 8 8.5  
22 Nguyễn Hải Nam 10 9 9.75 9.38  
23 Đào Mĩ Ngọc 9.75 9 7.5 8.25  
24 Nguyễn An Tuệ Nhi 9 8 6.5 7.25  
25 Nguyễn Thị Phương  Nhi 8 9 9 9  
26 Lê Huy Quang 9 9 7 8  
27 Phạm Trần Thái Sơn 10 9 9.5 9.25  
28 Nguyễn Ngọc San 10 9 9.75 9.38  
29 Vũ Trần Thái Tân 9 9 8 8.5  
30 Lê Công  Thành  7.75 8 5.5 6.75  
31 Nguyễn Trường Thành 10 9 8.5 8.75  
32 Ngô Nguyễn Thu Thảo 10 9 9 9  
33 Phạm Thu Thảo 8.75 9 7 8  
34 Ngô Việt Thắng 10 9 7.5 8.25  
35 Đoàn Anh Thư 9 9 8.75 8.88  
36 Vũ Minh 10 9 9 9  
37 Bùi Hà Trang 8 9 8.5 8.75  
38 Cao Minh Trang 9.75 9 8.25 8.63  
39 Đoàn Thảo Vân 8.25 9 7.5 8.25  
40 Nguyễn Hà Vân 9 9 8.25 8.63  
41 Hoàng Huy 10 9 8 8.5