Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 4D1
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 691

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 4D1
 NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán T.Anh
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Đào Duy Anh 4 4 8 6.5 7 8 10  
2 Nguyễn Đức Anh 4 4 8 7.5 8 9.5 9.75  
3 Nguyễn Tuấn Anh 5 4.5 9.5 8 9 10 10  
4 Phạm Nhật Anh 4 4.5 8.5 4 6 8 9.5  
5 Phạm Thị Vân Anh 4 4.5 8.5 6.5 7 10 9.75  
6 Lê Thị Phương Chi 4.5 4.5 9 9 9 10 9.25  
7 Lưu Vũ Thành Đạt 4.5 4.5 9 8.5 9 9.75 9.25  
8 Nguyễn Anh Đức 4 4.5 8.5 6 7 9.75 10  
9 Nguyễn Minh Đức 4 4.5 8.5 7 8 10 10  
10 Phạm Hương Giang 5 4 9 9 9 9.75 10  
11 Vũ Minh Hiền 5 4.5 9.5 8.5 9 10 10  
12 Lê Minh Hiếu 4 4.5 8.5 8.5 9 8.5 10  
13 Đặng Huy Hoàng 4 4.5 8.5 7.5 8 7.5 9  
14 Nguyễn Huy Hoàng 4 4.5 8.5 8.5 9 9 10  
15 Nguyễn Mạnh Hùng 4.5 4.5 9 6 7 6.25 7.5  
16 Nguyễn Vân Khánh 5 4.5 9.5 9 9 10 10  
17 Bùi Khánh Linh 4.5 4.5 9 8.5 9 8 10  
18 Trần Diệu Linh 5 4.5 9.5 8.5 9 10 10  
19 Phạm Trần Khánh Linh 4.5 4.5 9 8.5 9 9.5 9.5  
20 Phạm Hoàng Long 4.5 4.5 9 6 7 9.75 9.75  
21 Phạm Thành Long 4.5 5 9.5 9 9 7 9  
22 Vũ Hải Long 4 4.5 8.5 5 6 9.5 9  
23 Nguyễn Thị Mai Ly 5 4.5 9.5 8.5 9 10 9.75  
24 Phạm Đình Mười 4 4.5 8.5 4 6 9.75 9.75  
25 Nguyễn Anh My 5 4.5 9.5 8.5 9 9.75 9.75  
26 Nguyễn Bích Ngọc 4.5 4.5 9 9 9 9.75 8.75  
27 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 5 4.5 9.5 9 9 10 9.5  
28 Phạm Thị Thu Nhung 4.5 4.5 9 8.5 8 8.5 9.5  
29 Vũ Phú Tài 3.5 4.5 8 5 6 9 10  
30 Phó Đức Thành 5 4 9 6.5 8 10 10  
31 Trần Văn Thiện 4 4 8 7.5 7 6.5 7.5  
32 Nguyễn Huy Thịnh 4 4.5 8.5 8.5 8 7.75 10  
33 Lê Hà Anh Thư 4.5 4.5 9 8.5 9 9.25 9.75  
34 Đỗ Thanh Thùy 4 5 9 9 9 10 10  
35 Hà Tú Toàn 4 4 8 5.5 7 7.75 9.5  
36 Tống Giang 4 4.5 8.5 6.5 7 9.75 10