Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì II năm học 2010 - 2011 -Lớp 4D6
Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 568

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 4D6 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết GKII
1 Lê Thục Anh 5 4 9 8 9 10  
2 Lê Thị Quỳnh Anh 5 4 9 8.5 9 9  
3 Lưu Mai Anh 4.5 4 8.5 8.5 9 10  
4 Nguyễn Nhung Anh 6 4 10 9 10 10  
5 Phạm Ngọc Anh 5 4 9 9 9 10  
6 Vũ Hà Mỹ Anh 6 4 10 7 9 10  
7 Nguyễn Hải Bình 5 4 9 7 8 10  
8 Trịnh Ngọc Cương 5.5 4 9.5 8 9 9  
9 Nguyễn Thị Thảo Chi 6 4 10 9 10 10  
10 Nguyễn Hương Dung 5.5 4 9.5 8 9 10  
11 Phùng Tuấn Dũng 5 4 9 9 9 10  
12 Nguyễn Đức Hải Đăng 5.5 4 9.5 9 9 10  
13 Hoàng Phú Đức 5.5 4 9.5 9 9 10  
14 Trần Anh Đức 5.5 4 9.5 8 9 9  
15 Nguyễn Hà Giang 5 4 9 7.5 8 10  
16 Bùi Vũ Bảo Hân 5.5 4 9.5 9 9 10  
17 Nguyễn Thanh 6 4 10 9 10 10  
18 Nguyễn Thu 6 4 10 9.5 10 10  
19 Nguyễn Quốc Hải 4.5 4 8.5 7 8 9  
20 Vũ Thu Hạnh 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
21 Triệu Quốc Hưng 5.5 4 9.5 8.5 9 9  
22 Nguyễn Khoa Việt Hoàng 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
23 Nguyễn Văn Hoàng 5 4 9 7 8 9  
24 Trần Thiện Quang Huy 4.5 4 8.5 6.5 8 10  
25 Dương Thị Thùy Linh 5.5 4 9.5 8.5 9 9  
26 Đồng Thị Phương Mai 5 4 9 9 9 9  
27 Trịnh Ngọc Mai 5 4 9 9 9 10  
28 Trần Công Minh 4.5 4 8.5 7 8 9  
29 Nguyễn Lan Nhi 6 4 10 9 10 10  
30 Trịnh Phương Nhung 5.5 4 9.5 9.5 10 10  
31 Trịnh Thị Trang Nhung 5 4 9 9 9 10  
32 Nguyễn Văn Ninh 4.5 4 8.5 9 9 10  
33 Vũ Tùng Ninh 5 4 9 8 9 10  
34 Nguyễn Thị Thảo Quyên 5.5 4 9.5 9 9 10  
35 Lưu Tiến Thành 4.5 4 8.5 8.25 8 10  
36 Khoa Thị Phương Thảo 6 4 10 8.5 9 10  
37 Lê Thị Mai Thương 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
38 Lưu Đức Toàn 5.5 4 9.5 8.75 9 10  
39 Vũ Đức Toàn 5 4 9 4.5 7 10  
40 Phạm Lợi Trinh 6 4 10 9 10 9  
41 Ngô Thảo Vân 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
42 Ngô Thảo Vi 5.5 4 9.5 9.25 9 10  
43 Đồng Quang Vinh 5.5 4 9.5 8.25 9 9  
44 Đỗ Trịnh Vinh 5 4 9 8 9 9