Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì II năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D3
Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 630

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 4D3 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết GKII
1 Nguyễn Đỗ Kim Anh 6 4 10 8.5 9 10  
2 Ngô Phương Anh 5.5 4 9.5 9 9 10  
3 Phan Phương Anh 5.5 4 9.5 9.5 10 10  
4 Nguyễn Hoàng Chiến 5.5 4 9.5 8.5 9 8  
5 Hoàng Ánh Dương 4.5 4 8.5 8 8 10  
6 Hồ Bạch Dương 5 4 9 9.5 9 10  
7 Vũ Tiến Đạt 4.5 4 8.5 7 8 9  
8 Đoàn Thành Đạt 4 3.75 7.75 7 7 8  
9 Đỗ Thành Đức 5 4 9 9 9 10  
10 Thái Tùng Giang 4 4 8 7 8 8  
11 Nguyễn Mai Hạnh 4 4 8 9.5 9 8  
12 Vũ Bảo Hân 5 4 9 9 9 10  
13 Nguyễn Mạnh Hiếu 4 4 8 7.5 8 9  
14 Hoàng Minh Hiếu 4.5 4 8.5 8.5 9 10  
15 Nguyễn Trung Hiếu 5 4 9 9 9 9  
16 Phạm Trung Hiếu 4.5 4 8.5 8.75 9 9  
17 Nguyễn Huy Hoàng 5 4 9 8.5 9 10  
18 Mai Tuấn Hoàng 4.5 4 8.5 8.5 9 9  
19 Đào Vũ Quang Huy 4 4 8 8.5 8 9  
20 Lê Nguyễn Minh Khánh 5 4 9 8.5 9 9  
21 Nguyễn Ngọc Lân 4.5 4 8.5 8.5 9 9  
22 PhạmKhánh Linh 4 4 8 6.5 7 6  
23 Vũ Văn Mạnh 5 4 9 8.5 9 10  
24 Nguyễn Công Minh 4.5 4 8.5 7 8 10  
25 Phạm Thị Thanh Nhàn 5 4 9 8 9 10  
26 Phạm Thị Hồng Ngân 5 4 9 8.5 9 10  
27 Vũ Thảo Ngọc 5 4 9 8.5 9 7  
28 Lê Thanh  Phong 4.5 4 8.5 7 8 10  
29 Vũ Minh Quân 4.5 4 8.5 7.5 8 9  
30 Trần Văn Tiến 4.5 4 8.5 8.5 9 10  
31 Nguyễn Thị Phương Thảo 5 4 9 8 9 8  
32 Nguyễn Cẩm 5 4 9 8.5 9 9  
33 Đỗ Minh 5 4 9 8 9 9  
34 Bùi Hải Trang 5 4 9 9 9 10  
35 Phạm Thu Trang 5 4 9 8.5 9 9