Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì II năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D2
Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 569

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 4D2 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết GKII
1 Trần Nguyễn Quốc An 4.5 4 8.5 8.5 9 10  
2 Đỗ Thụy Anh 4.5 4 8.5 9.5 9 10  
3 Nguyễn Đức Anh 5.5 4 9.5 8 9 10  
4 Phạm Việt Anh 4.5 4 8.5 7.5 8 10  
5 Nguyễn Huyền Chi 4.5 4 8.5 9 9 9  
6 Nguyễn Đức Dũng 4.5 4 8.5 8.5 9 8  
7 Phạm Quang Duy 5.5 4 9.5 7.75 9 10  
8 Trần Mai Duyên 5.5 4 9.5 9.5 10 9  
9 Nguyễn Tiến Đạt 4.5 4 8.5 9 9 10  
10 Vũ Xuân Đích 4.5 4 8.5 7.5 8 9  
11 Trần Trọng Đức 4.5 4 8.5 9 9 9  
12 Nguyễn Minh  Hải 5.5 4 9.5 8.5 9 8  
13 Đỗ Thanh Hằng 4.5 4 8.5 8.75 9 9  
14 Phựng Đức Hiếu 4.5 4 8.5 7 8 9  
15 Nguyễn Văn Học 4.5 4 8.5 8 8 9  
16 Đinh Huy Hoàng 4.5 4 8.5 7 8 8  
17 Phạm Huy Hoàng 5.5 4 9.5 8 9 7  
18 Vũ Việt Hoàng 4.5 4 8.5 8.25 8 9  
19 TrầnKhánh Hưng 5.5 4 9.5 9 9 9  
20 Nguyễn Quang Huy 5.5 4 9.5 8.5 9 9  
21 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 6 4 10 8.5 9 10  
22 Hoàng Trung Kiên 4.5 4 8.5 9 9 9  
23 Đoàn Lê Bảo Long 5.5 4 9.5 9.5 10 10  
24 Đoàn Thị Thanh Mai 5.5 4 9.5 10 10 10  
25 Lương Đức Mạnh 4.5 4 8.5 7.5 8 8  
26 Phạm Thị Yến Nhi 4.5 4 8.5 6.75 8 7  
27 Lý Diệu Phương 5 4 9 9.5 9 10  
28 Bùi Kim Quý 6 4 10 9.5 10 10  
29 Phạm Trung Thành 5 4 9 9 9 10  
30 Nguyễn Minh Thảo 4.5 4 8.5 9.5 9 10  
31 Vũ Minh Thắng 4.5 4 8.5 9.5 9 10  
32 Trần Thu Thủy 6 4 10 9.5 10 9  
33 Phạm Thanh Toàn 4.5 4 8.5 3 6 10  
34 Nguyễn Trọng Trí 4.5 4 8.5 8 8 10  
35 Nguyễn Thị Cẩm 5.5 4 9.5 9.5 10 10  
36 Đặng Thị Thu Uyên 4.5 4 8.5 8.5 9 10  
37 Nguyễn Quang 5.5 4 9.5 9 9 10  
38 Đoàn Văn Việt 4.5 4 8.5 8 8 9  
39 Nguyễn Hoàng Yến 4.5 4 8.5 9 9 6