Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì II năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D1
Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 556

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 4D1 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết GKII
1 Nguyễn Khắc Hoàng Anh 5.5 4 9.5 8 9 8  
2 Lê Quỳnh Anh 5 4 9 9.5 9 8  
3 Vũ Ngọc Quỳnh Anh 5 4 9 9 9 10  
4 Vũ Ánh Dương 4.5 4 8.5 8 8 9  
5 Phạm Tiến Đạt 5 4 9 5 7 7  
6 Nguyễn Minh Đức 5 4 9 9 9 7  
7 Phạm Thu  Hằng 5 4 9 8 9 7  
8 Trần Thu Hiền 5 4 9 8 9 8  
9 Phạm Huy Hoàng 5 4 9 8 9 10  
10 Đỗ Minh Hựng 5 4 9 7 8 8  
11 Đào Cụng Hưng 5 4 9 8.5 9 10  
12 Lê Lan Hương 6 4 10 8 9 10  
13 Vũ Thị Vân Hương 5 4 9 8 9 9  
14 Hoàng Thái Linh 5.5 4 9.5 8 9 10  
15 Phan Vũ Ngọc Mai 5.5 4 9.5 9.5 10 10  
16 Bùi Mạnh Nam 4.5 4 8.5 4.5 7 10  
17 Lê Hải Nam 6 4 10 8 9 9  
18 Nguyễn Hải Nam 5 4 9 7 8 9  
19 Nguyễn Trọng Nghĩa 4.5 4 8.5 7.5 8 8  
20 Nguyễn Kim Oanh 5 4 9 7.5 8 8  
21 Bùi Duy Phương 5.5 4 9.5 7.5 9 9  
22 Nguyễn Hà Phương 5.5 4 9.5 8 9 10  
23 Vũ Hoài  Phương 5 4 9 8.5 9 10  
24 Nguyễn Hà Quyên 6 4 10 9 10 10  
25 Nguyễn Duy Thảo 5 4 9 8.5 9 10  
26 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 6 4 10 8 9 10  
27 Nguyễn Minh Thúy 6 4 10 8.5 9 10  
28 An Anh Trang 6 4 10 8.5 9 9  
29 Nguyễn Vân  Trang 6 4 10 8 9 10  
30 Nguyễn Vũ Huyền Trang 5 4 9 7.5 8 9  
31 Giang Thành Trung 5.5 4 9.5 7.5 9 8  
32 Nguyễn Quang Vinh 5.5 4 9.5 7 8 9  
33 Phạm Phỳ Vinh 5 4 9 5 7 9  
34 Nguyễn Thị Thu Hương 5.5 4 9.5 7.5 9 9