Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D6
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 545

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 4D6 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Lê Thục Anh 10 9 9 9  
2 Lê Thị Quỳnh Anh 9 9 7 8  
3 Lưu Mai Anh 9 8 8 8  
4 Nguyễn Nhung Anh 9.5 9 9 9  
5 Phạm Ngọc Anh 10 9 9 9  
6 Vũ Hà Mỹ Anh 10 9 8 8.5  
7 Nguyễn Hải Bình 4 7 6 6.5  
8 Trịnh Ngọc Cương 9.5 9 7 8  
9 Nguyễn Thị Thảo Chi 7 8 8 8  
10 Nguyễn Hương Dung 9 9 7 8  
11 Phùng Tuấn Dũng 9 8 7 7.5  
12 Nguyễn Đức Hải Đăng 9 8 8 8  
13 Hoàng Phú Đức 10 9 9 9  
14 Trần Anh Đức 9.5 8 8 8  
15 Nguyễn Hà Giang 8.5 8 7 7.5  
16 Bùi Vũ Bảo Hân 9.5 9 9 9  
17 Nguyễn Thanh 9 9 9 9  
18 Nguyễn Thu 9 9 8 8.5  
19 Nguyễn Quốc Hải 8 8 6.5 7.25  
20 Vũ Thu Hạnh 9.5 9 9 9  
21 Triệu Quốc Hưng 10 8 8 8  
22 Nguyễn Khoa Việt Hoàng 9 9 8 8.5  
23 Nguyễn Văn Hoàng 7.5 7 6 6.5  
24 Trần Thiện Quang Huy 7.5 8 8 8  
25 Nguyễn Thanh Huyền 10 9 9 9  
26 Dương Thị Thùy Linh 10 9 8 8.5  
27 Đồng Thị Phương Mai 9.5 8 8 8  
28 Trịnh Ngọc Mai 10 9 8 8.5  
29 Trần Công Minh 7 9 7 8  
30 Nguyễn Lan Nhi 7.5 8 7 7.5  
31 Trịnh Phương Nhung 9 9 8 8.5  
32 Trịnh Thị Trang Nhung 9.5 9 8 8.5  
33 Nguyễn Văn Ninh 9 9 8 8.5  
34 Vũ Tùng Ninh 7 7 7 7  
35 Nguyễn Thị Thảo Quyên 10 9 8 8.5  
36 Lưu Tiến Thành 7 8 6 7  
37 Khoa Thị Phương Thảo 10 9 8 8.5  
38 Lê Thị Mai Thương 10 9 8 8.5  
39 Lưu Đức Toàn 10 9 9 9  
40 Vũ Đức Toàn 10 8 8 8  
41 Phạm Lợi Trinh 8.5 9 9 9  
42 Ngô Thảo Vân 9.5 9 8 8.5  
43 Ngô Thảo Vi 10 9 8 8.5  
44 Đồng Quang Vinh 8.5 8 6 7  
45 Đỗ Trịnh Vinh 8 7 6 6.5