Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D5
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 595

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 4D5 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nghiêm Phương An 8.5 9 8 8.5  
2 Tăng Minh Anh 8.5 9 8.5 8.75  
3 Nguyễn Thị Mai Chi 5.5 9 9 9  
4 Trương Ngọc Linh Chi 9.5 9 8 8.5  
5 Phạm Tiến Dũng 9.5 9 8.5 8.75  
6 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 8.5 9 8 8.5  
7 Lê Thành Đạt 6 8 8.5 8.25  
8 Lê Trọng Đức 7.5 9 8 8.5  
9 Vũ Mạnh Đức 9 9 8 8.5  
10 Vũ Minh Đức 7.5 9 8.5 8.75  
11 Đỗ Thu 9 9 8.5 8.75  
12 Lê Trần Thái 9 9 9 9  
13 Trần Thị Minh Hiền 9.5 9 9 9  
14 Đỗ Quang Hiển 6.5 7 6 6.5  
15 Lương Văn Minh Hiếu 9.5 8 8 8  
16 Nguyễn Phương Hoa 9 10 9.5 9.75  
17 Bùi Trung Hoàng 9 9 8.5 8.75  
18 Phạm Văn  Huy 8.5 8 6 7  
19 Mai Ngọc Hương 7.5 9 9 9  
20 Nguyễn Vũ Kiên 6 7 6 6.5  
21 Nguyễn Hoài Khang 8 8 7 7.5  
22 Nguyễn Văn Lân 9.5 9 8.5 8.75  
23 Đào Thị Thùy Linh 9 9 8 8.5  
24 Trương Phương Linh 9.5 9 9 9  
25 Vũ Hương Linh 8.5 8 8 8  
26 Nguyễn Hải Long 8.5 8 7 7.5  
27 Đỗ Nguyễn Ánh Minh 8.5 9 8.5 8.75  
28 Vũ Quang Minh 9 8 7.5 7.75  
29 Đặng Vân Nhung 8.5 9 9 9  
30 Lưu Đình Tuấn Nghĩa 7.5 9 8 8.5  
31 Nguyễn Thị Hải Phương 8.5 9 8 8.5  
32 Phạm Mai Phương 9 10 9 9.5  
33 Trần Minh Sơn 9.5 9 8 8.5  
34 Đỗ Công Thành 9.5 9 9 9  
35 Nguyễn Thu Thảo 8.5 7 7 7  
36 Phạm Phương Thảo 9 10 9.5 9.75  
37 Trần Phương Thảo 9 9 9 9  
38 Vũ Phương Thảo 7 8 8 8  
39 Nguyễn Hùng Thắng 9.5 9 8 8.5  
40 Lưu Văn Tùng 9.5 9 8.5 8.75  
41 Nguyễn Mạnh Trường 8.5 8 7 7.5  
42 Trần Yến Vy 9.5 9 8 8.5  
43 Nguyễn Hồng Yến 9 9 9 9