Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D4
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 559

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 4D4 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Mai Tú  Anh 9.5 9 9 9  
2 Nguyễn Quỳnh  Chi 8.5 9 8 8.5  
3 Nguyễn Hương Dung 6.5 9 8.5 8.75  
4 Nguyễn Minh Dũng 9.5 9 9 9  
5 Tạ Thị Ánh Dương 8 7 6 6.5  
6 Đỗ Bình Dương 6.5 8 8 8  
7 Trần Đại Dương 5 8 8.5 8.25  
8 Đỗ Tiến Đạt 9 9 8 8.5  
9 Phạm Hải Đăng 9 9 8.5 8.75  
10 Đặng Trường Giang 9 8 7 7.5  
11 Nguyễn Trường Giang 7.5 8 8 8  
12 Vũ Trí Hiếu 9 8 8.5 8.25  
13 Nguyễn Ngọc Hiếu 5.5 7 7 7  
14 Lương Xuân Huy 8.5 9 8 8.5  
15 Đặng Tâm Hương 9.5 9 8.5 8.75  
16 Nguyễn Quốc Khánh 9 8 8 8  
17 Nguyễn Tùng Lâm 9 7 7 7  
18 Đào Ngọc Linh 9.5 9 8.5 8.75  
19 Phạm Thị Ngọc Linh 9 9 8.5 8.75  
20 Lưu Quang Lũy 8.5 8 8 8  
21 Trịnh Thị Tuyết Mai 9 9 9 9  
22 Đặng Lương Tuấn Mạnh 8 7 7 7  
23 Vũ Tiến Mạnh 7 7 7 7  
24 Nguyễn Tiến Mạnh 7 7 7 7  
25 Đỗ Tràng Nhật Minh 9 8 8 8  
26 Lương Nhật Minh 8 8 8 8  
27 Đào Cẩm My 9 9 8.5 8.75  
28 Phan Bích Ngọc 9 9 9 9  
29 Vũ Tuấn Phong 7.5 7 7 7  
30 Nguyễn Hà Phương 9.5 9 8.5 8.75  
31 Phạm Thị Mai  Phương 8.5 9 9 9  
32 Lê Đức Quang 8.5 6 6 6  
33 Nguyễn Ngọc Quang 9 9 9 9  
34 Đỗ Tràng Nhật Quang 9 9 8.5 8.75  
35 Nguyễn Phương Quỳnh 8.5 9 9 9  
36 Nguyễn Thanh Tâm 9.5 9 8 8.5  
37 Nguyễn Phương Thảo 8.5 8 8 8  
38 Phạm Phương Thảo 9 9 8 8.5  
39 Nguyễn Mạnh Trường 9 7 7 7