Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D3
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 525

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 4D3 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Đỗ Kim Anh 9 10 9.5 9.75  
2 Ngô Phương Anh 9.5 9 9 9  
3 Phan Phương Anh 9.5 10 9.5 9.75  
4 Nguyễn Hoàng Chiến 9 9 7.5 8.25  
5 Hoàng Ánh Dương 6 9 9 9  
6 Hồ Bạch Dương 10 10 9 9.5  
7 Vũ Tiến Đạt 6.5 7 3 5  
8 Đoàn Thành Đạt 4 8 6 7  
9 Đỗ Thành Đức 9.5 10 9 9.5  
10 Thái Tùng Giang 6.5 7 6.5 6.75  
11 Nguyễn Mai Hạnh 7.5 8 8 8  
12 Vũ Bảo Hân 6.5 8 8 8  
13 Nguyễn Mạnh Hiếu 7 7 6.5 6.75  
14 Hoàng Minh Hiếu 8 9 8 8.5  
15 Nguyễn Trung Hiếu 8.5 9 9.5 9.25  
16 Phạm Trung Hiếu 9.5 9 6.5 7.75  
17 Nguyễn Huy Hoàng 7.5 8 8 8  
18 Mai Tuấn Hoàng 9 8 7.5 7.75  
19 Đào Vũ Quang Huy 6.5 7 7 7  
20 Lê Nguyễn Minh Khánh 8.5 9 9 9  
21 Nguyễn Ngọc Lân 7 7 8 7.5  
22 Phạm Khánh Linh 6 7 7 7  
23 Vũ Văn Mạnh 9.5 9 10 9.5  
24 Nguyễn Công Minh 9.5 7 6.5 6.75  
25 Phạm Thị Thanh Nhàn 5 7 7 7  
26 Phạm Thị Hồng Ngân 9 8 7.5 7.75  
27 Vũ Thảo Ngọc 6.5 6 6.5 6.25  
28 Lê Thanh  Phong 9 7 8 7.5  
29 Vũ Minh Quân 6 7 7 7  
30 Trần Văn Tiến 9.5 9 9 9  
31 Nguyễn Thị Phương Thảo 7 8 8 8  
32 Nguyễn Cẩm 7 9 8 8.5  
33 Đỗ Minh 8 9 8.5 8.75  
34 Bùi Hải Trang 8.5 8 8.5 8.25  
35 Phạm Thu Trang 6 8 8 8