Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D2
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 515

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 4D2 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Trần Nguyễn Quốc An 9.5 9 9 9  
2 Đỗ Thùy Anh 10 9 9 9  
3 Nguyễn Đức Anh 7.5 7 7 7  
4 Phạm Việt Anh 7 5 7 6  
5 Nguyễn Huyền Chi 8 8 8 8  
6 Nguyễn Đức Dũng 9 7 7 7  
7 Phạm Quang Duy 9.5 8 8 8  
8 Trần Mai Duyên 8 9 7 8  
9 Nguyễn Tiến Đạt 9 7 7 7  
10 Vũ Xuân Đích 9 8 8 8  
11 Trần Trọng Đức 9 9 7 8  
12 Nguyễn Minh  Hải 8 7 7 7  
13 Đỗ Thanh Hằng 8 8 8 8  
14 Phùng Đức Hiếu 4.5 7 5 6  
15 Nguyễn Văn Học 5.5 6 6 6  
16 Đinh Huy Hoàng 9 7 7 7  
17 Phạm Huy Hoàng 9.5 7 7 7  
18 Vũ Việt Hoàng 9 9 9 9  
19 Trần Khánh Hưng 8.5 8 8 8  
20 Nguyễn Quang Huy 7 7 7 7  
21 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 7 8 8 8  
22 Hoàng Trung Kiên 9 8 8 8  
23 Đoàn Lê Bảo Long 9 9 9 9  
24 Đoàn Thị Thanh Mai 8.5 10 8 9  
25 Lương Đức Mạnh 8 6 6 6  
26 Phạm Thị Yến Nhi 6.5 6 6 6  
27 Lý Diệu Phương 5 9 7 8  
28 Bùi Kim Quý 10 10 9.5 9.75  
29 Phạm Trung Thành 9 8 8 8  
30 Nguyễn Minh Thảo 9 9 9 9  
31 Vũ Minh Thắng 9 8 8 8  
32 Trần Thu Thủy 9.5 10 10 10  
33 Phạm Thanh Toàn 5.5 6 6 6  
34 Nguyễn Trọng Trí 9 8 8 8  
35 Nguyễn Thị Cẩm 9.5 9 9 9  
36 Đặng Thị Thu Uyên 8.5 9 9 9  
37 Nguyễn Quang 8.5 9 9 9  
38 Đoàn Văn Việt 7 6 6 6  
39 Nguyễn Hoàng Yến 6 7 7 7