Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 4D1
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 528

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 4D1 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Khắc Hoàng Anh 9 7.5 8.5 8  
2 Lê Quỳnh Anh 9 7 9 8  
3 Vũ Ngọc Quỳnh Anh 8.5 9 9 9  
4 Vũ Ánh Dương 8.5 6.5 7.5 7  
5 Phạm Tiến Đạt 3 6 6 6  
6 Nguyễn Minh Đức 4.5 5 6 5.5  
7 Phạm Thu  Hằng 8.5 9.5 8.5 9  
8 Trần Thu Hiền 6.5 8.5 7.5 8  
9 Phạm Huy Hoàng 9 8 8 8  
10 Đỗ Minh Hùng 8.5 7 9 8  
11 Đào Công Hưng 9 7.5 6.5 7  
12 Lê Lan Hương 10 9.5 8.5 9  
13 Vũ Thị Vân Hương 8 8 8 8  
14 Hoàng Thái Linh 6.5 9.5 8.5 9  
15 Phan Vũ Ngọc Mai 9 9 9 9  
16 Bùi Mạnh Nam 6 7.5 8.5 8  
17 Lê Hải Nam 9.5 9 9 9  
18 Nguyễn Hải Nam 9 6 8 7  
19 Nguyễn Trọng Nghĩa 9 7 7 7  
20 Nguyễn Kim Oanh 7 7 7 7  
21 Bùi Duy Phương 8.5 8 8 8  
22 Nguyễn Hà Phương 8.5 6.5 7.5 7  
23 Vũ Hoài  Phương 9 7.5 8.5 8  
24 Nguyễn Hà Quyên 9 9.5 8.5 9  
25 Nguyễn Duy Thảo 8.5 8.5 7.5 8  
26 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 9 9.5 8.5 9  
27 Nguyễn Minh Thúy 9.5 9 9 9  
28 An Anh Trang 9 9.5 8.5 9  
29 Nguyễn Vân  Trang 9 7.5 8.5 8  
30 Nguyễn Vũ Huyền Trang 9 8 8 8  
31 Giang Thành Trung 9 9 6.5 7.75  
32 Nguyễn Quang Vinh 9 8 8 8  
33 Phạm Phú Vinh 7 8 8 8  
34 Nguyễn Thị Thu Hương 8.5 7.5 8.5 8