Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 3C2
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 498

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 3C2 
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán T.Anh
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Lê Thị Thùy An 5.5 3.5 9 9 9 9.5 10  
2 Lê Thị Phương Anh 5.5 2.5 8 9.5 9 9.5 10  
3 Nguyễn Đức Anh 6 2 8 8.5 9 9 9.5  
4 Nguyễn Hoàng Anh 4.5 2 6.5 6.5 7 8.5 8.5  
5 Phạm Đặng Huy Anh 4.5 1.5 6 6.5 7 9.75 10  
6 Trần Quang Anh 5 2 7 10 9 9.5 10  
7 Vũ Thị Kim Anh 5 2.5 7.5 8.5 8 9 9.75  
8 Trần Mậu Công 5 2 7 8.5 8 9 9.5  
9 Nguyễn Kiên Cường 4 0.5 4.5 4 4 6.5 8.25  
10 Đồng Khánh Dương 4 1.5 5.5 9.25 7 8.5 7.25  
11 Lương Thị Bình Dương 5 3 8 9 9 9.5 10  
12 Vũ Thị Quỳnh Giang 5 2.5 7.5 6.5 7 9.5 8.75  
13 Bùi Xuân Hiệp 4.5 3.5 8 9.5 9 9.5 9.5  
14 Phạm Việt Hùng 5 2.5 7.5 9 9 9.5 10  
15 Trịnh Quang Hùng 5 3 8 8.5 8 8.5 10  
16 Lê Gia Huy 5 1.5 6.5 10 8 9.75 10  
17 Nguyễn Khánh Linh 5 1.5 6.5 8.5 8 7.5 9.25  
18 Phạm Thị Thùy Linh 4.5 2 6.5 9 8 9.75 10  
19 Phạm Tuấn Minh 5 3.5 8.5 9 9 9 10  
20 Phạm Hải Nam 5 2.5 7.5 8.5 8 9 9  
21 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 5 3.5 8.5 9.5 9 9 10  
22 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 6 2 8 9.5 9 9.75 9.75  
23 Nguyễn Thị Bích Ngọc 5.5 2.5 8 9.25 9 9 9.75  
24 Trần Bảo Ngọc 5 2.5 7.5 9.75 9 9.5 10  
25 Chu Cầm Ninh 5 2.5 7.5 7.5 8 7.25 8.75  
26 Đỗ Thành  Phát 5 2 7 9 8 9.25 9.5  
27 Vy Hoàng Phi 5 1.5 6.5 9 8 9.75 10  
28 Trịnh Tuấn Phương 5 2.5 7.5 9 9 9 9  
29 Ngô Đức  Thắng 5 2 7 8 8 9.5 9  
30 Nghiêm Phương Thảo 5.5 4 9.5 10 10 9.5 10  
31 Lê Phương Thu 5 3 8 8.5 9 9.25 10  
32 Phạm Thị Thư 5.5 3.5 9 9 9 9.5 10  
33 Phạm Ngọc Thủy 4 1.5 5.5 7 6 6 8  
34 Đào Trần Quang Vỹ 4.5 0.5 5 8 7 9.5 10