Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 3C1
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 491

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 3C1 
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán T.Anh
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Đỗ Ngọc Anh 6 4 10 10 10 10 10  
2 Đỗ Trung Anh 5 3.5 8.5 9.5 9 7.75 9.5  
3 Ngô Thị Minh Anh 5 2.5 7.5 6.5 7 9.5 9.75  
4 Nguyễn Diễm Quỳnh Anh 6 4 10 9 9 8 10  
5 Nguyễn Hoàng Anh 5 2 7 9.5 8 9 10  
6 Nguyễn Thị Phương Anh 6 2.5 8.5 9 9 7.75 10  
7 Nguyễn Minh Anh  5 2 7 8 8 9.5 9  
8 Nguyễn Minh Châu 6 4 10 9.5 10 9.5 10  
9 Nguyễn Phúc Tô Châu 5 2.5 7.5 9.5 9 9.5 10  
10 Trần Thủy Châu 6 2.5 8.5 10 9 10 10  
11 Đinh Hữu  Dũng 5 2 7 7.5 7 7.75 10  
12 Phạm Thùy Dương 6 2.5 8.5 8 9 9.5 10  
13 Phạm Khánh Duy 6 3.5 9.5 8.5 9 9.5 10  
14 Trần Lê Hải Đăng 5 2 7 9.5 8 9 10  
15 Trương Hùng Minh Đức 6 2 8 8.5 8 7.5 9.5  
16 Nguyễn Trường Giang 6 4 10 9 9 9 10  
17 Đoàn Trung Hiếu 6 1.5 7.5 8.5 9 9.5 10  
18 Bùi Quốc Hưng 6 2 8 7.5 8 9.75 10  
19 Lê Phúc Hưng 6 3.5 9.5 8 9 7.75 9  
20 Mạc Đình Thái Hưng 5 2.5 7.5 8 8 9.75 10  
21 Trương Thị Mai  Hương 6 2 8 9.5 9 10 10  
22 Nguyễn Gia Khánh 5 1.5 6.5 6.5 7 8.5 9.5  
23 Quách Tuấn  Kiệt 6 2.5 8.5 8.5 9 9.5 10  
24 Đoàn Ngọc  Long 5 3.5 8.5 8 8 10 10  
25 Vũ Ngọc Hà Minh 6 2.5 8.5 9.5 9 9.5 10  
26 Vũ Trà My 6 2.5 8.5 9.5 9 9 9.75  
27 Tống Trang Ngân 6 3.5 9.5 9 9 9.5 9  
28 Hoàng Hải Nhi 5 2.5 7.5 9 8 9.75 10  
29 Đỗ Kim Phúc 6 2.5 8.5 9.5 9 9.25 10  
30 Trần Minh Quân 5 2 7 9 8 9.5 10  
31 Phạm Đức Thành 6 3.5 9.5 9 9 9 10  
32 Nguyễn Trung Thành  6 3.5 9.5 9.5 9 8.5 9.5  
33 Nguyễn Phúc Thịnh 6 2.5 8.5 8 8 9 9.75  
34 Phạm Minh Tiến  6 2 8 8.5 9 9 10  
35 Mai Thanh Trà 6 3 9 9 9 8 10  
36 Nguyễn Thị Thùy Trang 6 3.5 9.5 9.5 10 9 10  
37 Nguyễn Sơn Tùng 6 4 10 9.5 9 8.75 10  
38 Trần Minh Tùng 6 3.5 9.5 8.5 9 9 8  
39 Cao Hoàn Việt 6 4 10 9.5 10 9.5 10