Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì II năm học 2010 - 2011 - Lớp 3C6
Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 535

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 3C6 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết GKII
1 Đào Mạnh An 4 1 5 8 7 10  
2 Phạm Thị Ngọc Anh 5 3 8 9 9 10  
3 Lê Phương Anh 4.5 1.5 6 8.25 7 10  
4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 5 3.25 8.25 10 9 10  
5 Nguyễn Ngọc Ánh 5 1.5 6.5 9 8 10  
6 Vũ Cao Trọng Bách 4.5 1.5 6 6.25 6 8  
7 Nguyễn Văn Bình 4 2.5 6.5 5.5 6 8  
8 Lương Công Khánh Duy 5 3.25 8.25 9 9 10  
9 Phạm Đăng Duy 5 2 7 8 8 10  
10 Nguyễn Bình Dương 4.5 1 5.5 6.75 6 9  
11 Lô Hồng Dương 4.5 2.5 7 8.5 8 10  
12 Đặng Phương Hải 5 4 9 6.5 8 10  
13 Vũ Quang Hân 4.5 4 8.5 9 9 9  
14 Nguyễn Thu  Hiền 6 2 8 8.5 8 10  
15 Nguyễn Thế Hiếu 5 3 8 7 8 9  
16 Nguyễn Trung Hiếu 4.5 2 6.5 5 6 9  
17 Đinh Duy Hiếu 5.5 0.7 6.2 6.5 6 8  
18 Nguyễn Duy Hiếu 5 2.5 7.5 7 7 9  
19 Vũ Tuấn Hoàng 4.5 2.5 7 7 7 9  
20 Trần Phạm Quang Hưng 4.5 0.7 5.2 8.5 7 8  
21 Nguyễn Thị Ngân Khanh 5.5 2.75 8.25 9.5 9 9  
22 Trần Nam Khánh 5 1 6 7 7 7  
23 Nguyễn Bá Huy Khánh 4 1.5 5.5 8.5 7 10  
24 Lê Kim Khánh 5 3 8 7 8 8  
25 Võ Khôi Thành Lâm 4.5 3.5 8 9 9 10  
26 Trần Khánh Linh 6 3 9 8 9 9  
27 Hoàng Đức Mạnh 5.5 2.75 8.25 8.5 8 10  
28 Phùng Thị Trà My 6 2.75 8.75 8.5 9 10  
29 Phạm Thị Thu Ngân 4.5 2 6.5 7.5 7 9  
30 Phạm Tuấn Nghĩa 5 3.7 8.7 8 8 10  
31 Chu Tuấn Ngọc 5 4 9 9 9 10  
32 Nguyễn Minh Ngọc 4 2.5 6.5 6.5 7 8  
33 Võ Khôi Thành Sơn 4.5 3.3 7.8 9 8 10  
34 Đinh Thị Phương Thảo 5 2.5 7.5 7.5 8 9  
35 Trần Thị Hà  Trang 5.5 3.3 8.8 8.75 9 9  
36 Nguyễn Huyền Trang 5.5 3 8.5 8.5 9 8  
37 Đồng Xuân Tùng 4.5 0.7 5.2 3.5 4 6  
38 Lê Hoàng 5.5 3.3 8.8 9 9 9  
39 Phan Viết 6 3 9 7 8 10