Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 3C6
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 550

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 3C6 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Đào Mạnh An 9.5 9 7 8  
2 Phạm Thị Ngọc Anh 9.7 10 9 9.5  
3 Lê Phương Anh 9.9 9 9 9  
4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 9.5 10 9 9.5  
5 Nguyễn Ngọc Ánh 10 10 9 9.5  
6 Vũ Cao Trọng Bách 5 7.5 6 6.75  
7 Nguyễn Văn Bình 6.5 9 6 7.5  
8 Lương Công Khánh Duy 9 9 8 8.5  
9 Phạm Đăng Duy 9.7 9 8 8.5  
10 Nguyễn Bình Dương 9 9 7 8  
11 Lô Hồng Dương 9.7 10 8 9  
12 Đặng Phương Hải 9.5 9 8 8.5  
13 Vũ Quang Hân 9.7 10 5 7.5  
14 Nguyễn Thu  Hiền 9.5 10 9 9.5  
15 Nguyễn Thế Hiếu 9.5 9 8 8.5  
16 Nguyễn Trung Hiếu 9 8 6 7  
17 Đinh Duy Hiếu 9.7 9 8 8.5  
18 Nguyễn Duy Hiếu 9.7 9 7 8  
19 Vũ Tuấn Hoàng 9.5 10 8 9  
20 Trần Phạm Quang Hưng 9.5 9 7 8  
21 Nguyễn Thị Ngân Khanh 9.7 10 9 9.5  
22 Trần Nam Khánh 9.7 9 8 8.5  
23 Nguyễn Bá Huy Khánh 9 9 8 8.5  
24 Lê Kim Khánh 7 10 8 9  
25 Võ Khôi Thành Lâm 9.7 9 9 9  
26 Trần Khánh Linh 9.7 10 9 9.5  
27 Hoàng Đức Mạnh 9.7 10 7.5 8.75  
28 Phùng Thị Trà My 9.5 10 9 9.5  
29 Phạm Thị Thu Ngân 9.5 8.5 9 8.75  
30 Phạm Tuấn Nghĩa 9.5 10 8 9  
31 Chu Tuấn Ngọc 9.5 10 8.5 9.25  
32 Nguyễn Minh Ngọc 9.5 8 8 8  
33 Võ Khôi Thành Sơn 9.7 9 9 8.5  
34 Đinh Thị Phương Thảo 9.7 9 8 8.5  
35 Trần Thị Hà  Trang 9.7 10 8 8.5  
36 Nguyễn Huyền Trang 9.5 10 8 9  
37 Đồng Xuân Tùng 7.5 9 4 7  
38 Lê Hoàng 9.5 10 9 9.5  
39 Phan Viết 9.5 10 8 9