Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 3C5
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 560

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 3C5 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Hoàng Hải Anh 8 7 7 7  
2 Nguyễn Thị Kim Chi 9.5 9 9 9  
3 Phan Đức Duy 9.5 8 7 7.5  
4 Tô Quốc Duy 8 9 7 8  
5 Nguyễn Ngọc Đức 9.5 8 8 8  
6 Nguyễn Thị Hương Giang 10 10 10 10  
7 Vũ Đức Hạnh 9 8 8 8  
8 Đỗ Thúy Hiền 9.5 9 9 9  
9 Bùi Đức Hiếu 9 9 7 8  
10 Nguyễn Đức Huy 9.7 9 9 9  
11 Nguyễn Phạm Gia Huy 9.4 8 8 8  
12 Vũ Trường Huy 9.2 9 8 8.5  
13 Hoàng Thu Huyền 9.5 9 8 8.5  
14 Hồ Duy Khánh 9.75 8 7 7.5  
15 Nguyền Tùng Khánh 8.95 8 8 8  
16 Nguyễn Mai Linh 9.7 10 9 9.5  
17 Vũ Ngọc Linh 10 9 7 8  
18 Đoàn Nhật Long 7.5 7 5 6  
19 Dương Quang Minh 8.5 8 7 7.5  
20 Trần Khôi Nguyên 9 8 8 8  
21 Trần Thị Kim Ngân 9.75 8 8 8  
22 Phạm Thị Tuyết Nhi 9.75 9 8 8.5  
23 Khúc Thị Quỳnh Như 9 9 6 7.5  
24 Phạm Đức Phú 9.5 8 8 8  
25 Phạm Thị Lan Phương 10 10 9 9.5  
26 Trịnh Thu Phương 9.75 10 8 9  
27 Nguyễn Thị Phương Thảo 9 9 8 8.5  
28 Nguyễn Việt Thành 7.25 8 7 7.5  
29 Hoàng Thị Phương Thu 9 9 9 9  
30 Vũ Anh 8 8 7 7.5  
31 Nguyễn Đức Tùng 8 7 7 7  
32 Vũ Huy Toàn 7.85 8 6 7  
33 Phan Thu Trang 9 8 7 7.5  
34 Đào Minh Quân 8.7 9 7 8  
35 Lê Ngọc Quỳnh 10 9 8 8.5