Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 3C4
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 584

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 3C4 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Phạm Phú An 8.5 7 4 5.5  
2 Phạm Quốc An 6.5 8 7 7.5  
3 Bùi Phạm Đức Anh 3 7 3 5  
4 Hoàng Thị Ngọc Anh 9.7 9 9 9  
5 Lê Phương Anh 8.5 8 7.5 7.75  
6 Nguyễn Đức Anh 9.5 8 8 8  
7 Vũ Thị Châu Anh 9 9 8 8.5  
8 Nguyễn Linh Chi 9 8 8 8  
9 Nguyễn Chí Dũng 8.5 8 2.5 5.25  
10 Nguyễn Thùy Dương 9.7 9 10 9.5  
11 Nguyễn Thị Nhật Hạ 9 8 8 8  
12 Đinh Quang Hải 9 8 6.5 7.25  
13 Vũ Phước Hạnh 9 8 8 8  
14 Bùi Khắc Hiệu 9.5 8 4 6  
15 Nguyễn Quang Hùng 9.25 9 7 8  
16 Nguyễn Lê Việt Huy 9.75 9 8 8.5  
17 Nguyễn Quang Hưng 9 8 7 7.5  
18 Phạm Gia Khiêm 10 9 8 8.5  
19 Nguyễn Đức Minh Khuê 9.8 9 8 8.5  
20 Trịnh Thùy Linh 9.5 9 9 9  
21 Mang Đức Lợi 9.7 7 5.5 6.25  
22 Nguyễn Thị Xuân Mai 9.75 9 9 9  
23 Lê Bình Minh 9.7 9 9 9  
24 Nguyễn Hoàng Nam 9 8 6.5 7.25  
25 Vũ Minh Ngọc 8 8 7 7.5  
26 Lê Minh  Nhật 9.5 9 8.5 8.75  
27 Lê Quang Nhật 10 9 8 8.5  
28 Lương Thị Mai  Phương 9.7 9 8 8.5  
29 Vũ Minh Phương 9 8 8 8  
30 Nguyễn Minh Quân 9.4 8 8.5 8.25  
31 Lê Đình Thạch Quang 9.25 8 8 8  
32 Đoàn Trúc Quỳnh 8.5 8 7 7.5  
33 Trần Thị Mĩ Tâm 9.7 9 9 9  
34 Trần Đức Tín 8.3 7 7 7  
35 Ngô Tiến Thành 8.5 8 5.5 6.75  
36 Trần Công Thành 9 9 7.5 8.25  
37 Nguyễn Nhật Trường 9 8 8 8