Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 4D2
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 498

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 4D2
 NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán T.Anh
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Lê Phương Anh 5 5 10 8 9 9.5 8.75  
2 Nguyễn Minh Anh 5 5 10 8.5 9 10 10  
3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 5 5 10 8 9 9.5 10  
4 Nguyễn Anh Đức 4.5 5 9.5 8 8 9.75 9  
5 Phạm Ngọc Diệp 5 5 10 8.5 9 10 10  
6 Cao Thị Thanh Dung 5 5 10 8.5 9 10 9.5  
7 Vũ Mạnh Dũng 4.5 5 9.5 8.5 9 10 9  
8 Phan Khánh Duy 5 5 10 7.5 8 10 9  
9 Phan Vũ Phương 5 5 10 8.5 9 10 10  
10 Đinh Thị Thúy  Hiền 5 5 10 8.5 9 10 10  
11 Lê Tiến Hưng 5 5 10 8 9 10 9.5  
12 Nguyễn Thị Ngân  Khanh 5 5 10 8.5 9 10 9.5  
13 Lê Kim Khánh 4.5 5 9.5 8 8 10 9.5  
14 Nguyễn Trần Trung Kiên 5 5 10 8.5 9 10 10  
15 Võ Khôi Thành Lâm 5 5 10 9 9 10 9.5  
16 Lê Khánh Linh 5 5 10 8 9 10 9.5  
17 Nguyễn Mai Linh 4.5 5 9.5 8 9 10 10  
18 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 5 5 10 8.5 9 10 9.5  
19 Trần Khánh Linh 5 5 10 8.5 9 9 9.5  
20 Nguyễn Hoàng Long 4.5 5 9.5 8 8 10 9  
21 Nguyễn Hoàng Mai 5 5 10 8.5 9 9.5 10  
22 Nguyễn Phương Mai 5 5 10 7.5 8 10 8  
23 Nguyễn Thị Xuân Mai 5 5 10 8.5 9 10 8.75  
24 Hoàng Đức Mạnh 4.5 5 9.5 8.5 9 10 9.5  
25 Lại Hoàng Minh 5 4.5 9.5 8 8 9 9.5  
26 Phạm Thị Hoàng Ngân 5 5 10 8.5 9 10 8.5  
27 Bùi Hương Quỳnh 4.5 5 9.5 8.5 9 10 9.25  
28 Phan Vũ Bảo Quỳnh 5 5 10 8.5 9 10 9.5  
29 Đào Duy Thái Sơn 5 5 10 8.25 9 9.5 9.5  
30 Đặng Thị Thanh Tâm 4.5 5 9.5 7.5 8 9.75 9  
31 Đặng Văn Tiến Thành 5 5 10 9 9 10 9.25  
32 Lưu Tiến Thành 5 5 10 7.5 9 10 10  
33 Lê Ngô Thanh Thảo 4.5 5 9.5 8 8 10 10  
34 Phạm Phương Thảo 4.5 5 9.5 8.5 9 10 8.75  
35 Phạm Mạnh Tiến 4.5 5 9.5 6.7 8 9 7  
36 Nguyễn Ngọc Trang 5 5 10 8 9 10 7.75  
37 Triệu Đức Trung 5 5 10 8.5 9 10 10  
38 Phạm Anh 5 5 10 8 9 10 9.5  
39 Phạm Thị Thanh Xuân 5 5 10 8 9 10 10