Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 2B6
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 521

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 2B6
 NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm   Ghi chú
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Hồ Hiếu Thảo An 5.5 4 9.5 9 9 10 19  
2 Mai Huyền Anh 5.5 3 8.5 9 9 9.5 20  
3 Ngô Xuân Hoàng Anh 5.5 3 8.5 7.5 8 8 20  
4 Nguyễn Kim Anh 6 3 9 8.5 8 9.5 19  
5 Nguyễn Xuân Bắc 5 3.5 8.5 9.5 9 7 19  
6 Hoàng Quỳnh Chi 6 3.5 9.5 9.5 10 10 18  
7 Lê Thị Kim Chi 6 3.5 9.5 7 8 9.5 17  
8 Ngô Hà Chi 5.5 3.5 9 10 10 10 20  
9 Đặng Hà Duyên 6 3.5 9.5 10 10 10 20  
10 Phạm Việt Đức 5 3.5 8.5 7.5 8 8 18  
11 Nguyễn Thái 6 3.5 9.5 9 9 9.5 19  
12 Nguyễn Tiến Huy 5 2.5 7.5 8.5 8 9 17  
13 Nguyễn Phương Khanh 6 3 9 10 10 9.75 19  
14 Trần Mạnh Kiên 5.5 3 8.5 9.5 9 10 19  
15 Bùi Bích Linh 6 3.5 9.5 9 9 9 19  
16 Đỗ Tùng Linh 6 3 9 9 9 10 19  
17 Hà Tú Linh 5.5 2.5 8 8 8 9 18  
18 Đỗ Tuấn Minh 5 2.5 7.5 6 7 9 18  
19 Ngô Thị Thảo Minh 5.5 3.5 9 8 8 9 20  
20 Nguyễn Hương Trà My 6 3.5 9.5 9 9 9.5 17  
21 Nguyễn Thị Thúy Nga 6 3 9 9 9 10 19  
22 Trần Công Thành 5.5 3 8.5 8.5 9 9.5 19  
23 Vũ Ngọc Thành 6 3 9 8.5 8 9.25 19  
24 Lê Vũ Thanh Thảo 5.5 3.5 9 9 9 10 20  
25 Đoàn Phương Trang 5 3.5 8.5 9 8 9 19  
26 Hà Thị Minh Trang 5 2.5 7.5 8.5 8 9 19  
27 Nguyễn Hà Trang 5 2.5 7.5 8.5 8 6.5 14  
28 Nguyễn Thành Trung (A) 5.5 3.5 9 8.5 9 9 20  
29 Nguyễn Thành Trung (B) 5 1.3 6.3 7 7 6 16  
30 Đào Phương Uyên 5 3 8 9 9 10 19  
31 Nguyễn Đức Vinh 5 3 8 9 8 9.5 19  
32 Trần Công Vinh 5.5 3.5 9 8 9 8.5 20  
33 Trần Quốc Việt 5 3 8 8 8 9.5 18  
34 Nguyễn Hạ Vy 5.5 3.5 9 10 10 10 20