Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 2B5
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 474

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 2B5
 NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm   Ghi chú
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Lê Quốc Anh 5 3 8 9 9 10 20  
2 Nguyễn Đức Anh 6 3 9 8.5 9 9.5 19  
3 Nguyễn Tuấn Anh 6 3 9 8 8 9 16  
4 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 6 3 9 9 9 9 20  
5 Lê Hà Chi 6 3 9 9.5 9 10 20  
6 Nguyễn Hữu Hồng Diễm 6 3 9 8.5 9 10 20  
7 Đỗ Duy Đại 5 3 8 9.5 9 10 20  
8 Giang Thành Đức 5 3 8 8.5 8 10 20  
9 Bùi Hương Giang 5.5 3 8.5 10 9 10 20  
10 Nguyễn Thị Hà Giang 5.5 3 8.5 8.5 9 8.5 20  
11 Nguyễn Trường Giang 5.5 3 8.5 8 8 9.5 20  
12 Phạm Nguyên Hanh 6 3 9 8.5 8 9.5 20  
13 Giang Thị Diệu Hương 6 3 9 9 10 9.5 18  
14 Nguyễn Thu Huyền 6 3 9 10 8 10 20  
15 Đoàn Lê Nam Khánh 6 3 9 8.5 9 10 20  
16 Vũ An Khang 6 3..5 9.5 10 10 10 20  
17 Khổng Phương Liên 6 3 9 9.5 10 9.5 20  
18 Hồ Thùy Linh 5 3 8 9 9 8.25 19  
19 Lee Phương Linh 6 3 9 10 10 10 20  
20 Ngô Thị Thùy Linh 6 3 9 9.5 10 9.5 20  
21 Nguyễn Phương Linh 6 3 9 10 10 9.5 20  
22 Vũ Khánh Linh 6 3 9 9 9 10 20  
23 Trần Ngọc Minh 5.5 2.5 8 8.5 8 8 20  
24 Bùi Vũ Bảo Ngọc 5 3 8 9 9 9 20  
25 Nguyễn Bích Ngọc 6 3.5 9.5 9 9 9 20  
26 Nguyễn Hiếu Nghĩa 5 2.5 7.5 8.5 8 9 20  
27 Lã Hương Nguyên 6 3 9 10 10 9.25 20  
28 Trần Đức Phương 5 3 8 8 8 8.5 20  
29 Vũ Thị Thúy Phương 6 3 9 10 9 8.5 17  
30 Tô Đình Phong 5.5 3.5 9 8 8 8 18  
31 Trần Ngọc Minh Thắng 5 3 8 8.5 8 10 20  
32 Nguyễn Hoàng Tùng 5 3 8 8.5 8 9.5 20  
33 Đặng Trần Cẩm 6 3 9 9 9 10 19  
34 Lê Ngọc Trang 6 3 9 9 9 9 20  
35 Nguyễn Văn 6 2 8 7 8 9.5    
36 Đỗ Nguyễn Như Ý 6 3 9 8.5 9 9.25 20