Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 2B3
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 612

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 2B3 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Đức Anh 8.2 7 6 6.5  
2 Nguyễn Việt Anh 8.7 7 6 6.5  
3 Nguyễn Thị Phương Anh 8.2 9 8 8.5  
4 Đặng Thảo Anh 6.5 6 6 6  
5 Phạm Lê Hồng Ân 6.5 8 9 8.5  
6 Nguyễn Thiên Bảo 7.5 8 8 8  
7 Trần Minh Châu 8 6 5 5.5  
8 Nguyễn Ngọc Hải Châu 9 9 9 9  
9 Vũ Đức Chiến 7.5 7 5 6  
10 Hoàng Anh Dũng 8.5 8 8 8  
11 Trần Hoàng  Dương 8.5 10 10 10  
12 Đặng Hương Giang 7 8 8 8  
13 Phạm Thanh Giang 9 9 8 8.5  
14 Trần Thị Vân 9 8 9 8.5  
15 Hoàng Nguyệt  Hạ 9 8 8 8  
16 Phạm Việt Hưng 9 7 9 8  
17 Đàm Vĩnh Hưng 7 7 7 7  
18 Nguyễn Thị Thanh Hương 8.4 6 7 6.5  
19 Trần Thị Quỳnh Hương 6.75 9 9 9  
20 Quách Huy Hoàng 8.2 7 9 8  
21 Phan Thị Phương Linh 6.5 7 7 7  
22 Vũ Thành Long 8.2 9 10 9.5  
23 Đỗ Dũng Mạnh 7 6 2 4  
24 Nguyễn Nhật Minh 7 7 7 7  
25 Đàm Hoài  Nam 9 9 9 9  
26 Thịnh Khôi Nguyên 9 9 8 8.5  
27 Lưu Anh Quân 9 7 10 8.5  
28 Hoàng Duy Thành 9 9 9 9  
29 Nguyễn Trung Thành 8.5 8 7 7.5  
30 Phạm Thị Minh Thư 9 7 9 8  
31 Vũ Trần Đan  Thy 8 8 8 8  
32 Vũ Thị Thảo Vân 9 8 10 9  
33 Trần Ngọc Yến Vi 8.5 8 8 8  
34 Vũ Đức Việt 9 7 9 8