Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 2B2
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 671

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 2B2 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Lê Thị Thùy An 10 9 10 9.5  
2 Lê Thị Phương Anh 10 9 9 9  
3 Nguyễn Đức Anh 9 9 8 8.5  
4 Phạm Đặng Huy Anh 8.75 5 7 6  
5 Trần Quang Anh 7.5 8 8 8  
6 Vũ Thị Kim Anh 9.5 9 9 9  
7 Trần Mậu Công 9.75 8 8 8  
8 Đồng Khánh Dương 6 6 5 5.5  
9 Lương Thị Bình Dương 10 8 9 8.5  
10 Phạm Anh Đức 7.5 6 5 5.5  
11 Vũ Thị Quỳnh Giang 9 8 8 8  
12 Bùi Xuân Hiệp 8.25 7 9 8  
13 Phạm Việt Hùng 6 9 7 8  
14 Trịnh Quang Hùng 8.5 7 5 6  
15 Lê Gia Huy 9.5 8 10 9  
16 Nguyễn Khánh Linh 8 7 7 7  
17 Nguyễn Thị Trúc Linh 9.75 9 10 9.5  
18 Phạm Thị Thùy Linh 7 8 8 8  
19 Phạm Tuấn Minh 8 7 7 7  
20 Nguyễn Hoài Nam 9.75 8 8 8  
21 Phạm Hải Nam 8.75 7 7 7  
22 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 10 9 10 9.5  
23 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10 9 9 9  
24 Nguyễn Thị Bích Ngọc 8.5 8 8 8  
25 Trần Bảo Ngọc 9.75 9 10 9.5  
26 Chu Cầm Ninh 8.5 8 6 7  
27 Đỗ Thành  Phát 9.75 9 9 9  
28 Trịnh Tuấn Phương 9 9 9 9  
29 Vy Hoàng Phi 8.75 8 9 8.5  
30 Nghiêm Phương Thảo 9.5 8 10 9  
31 Ngô Đức  Thắng 9.5 8 8 8  
32 Lê Phương Thu 6.5 9 7 8  
33 Phạm Thị Thư 9 9 8 8.5  
34 Phạm Thành Vinh 7.25 9 8 8.5  
35 Đào Trần Quang Vỹ 8 7 5 6  
36 Nguyễn Hoàng Anh 9 6 4 5  
37 Phạm Ngọc Thủy 4 7 5 6