Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra cuối học kì I năm học 2011 - 2012 - Lớp 1A7
Ngày đăng 28/12/2011 | 12:00 | Lượt xem: 634

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KỲ I - LỚP 1A7
 NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán Tiếng
 Anh
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Giang Thanh Bình 5.5 4 9.5 9 9 10 20  
2 Nguyễn Đỗ An Bình 6 4 10 10 10 10 20  
3 Nguyễn Thị An Bình 6 4 10 8 9 10 20  
4 Phạm Khánh  Duy 5.5 3.75 9.25 7 8 9 19  
5 Đỗ Thị Ngọc Duyên 6 4 10 9.5 10 10 20  
6 Vũ Đại Dương 6 4 10 8.5 9 10 20  
7 Nguyễn Tiến Đạt 5.5 4 9.5 9.5 10 9.5 20  
8 Nguyễn Ngọc Nhân Đức 6 4 10 9 9 10 19  
9 Bùi Ngân  6 4 10 9 9 9 19  
10 Nguyễn Huy  Hải 5.5 4 9.5 8.5 9 9.5 20  
11 Phạm Cao Vũ Ngọc  Hân 5.5 4 9.5 8.5 9 10 20  
12 Phạm Minh  Hạnh 5 4 9 9 9 9.5 20  
13 Đoàn Trung  Hiếu 6 4 10 8 9 9.5 20  
14 Nguyễn Minh Hiếu 5.5 4 9.5 7 8 9.5 20  
15 Phạm Minh  Hiếu 6 4 10 9.5 10 9.5 18  
16 Phạm Ngọc Hiếu               ốm
17 Trần Tuấn  Hùng 5.5 4 9.5 9 9 9 16  
18 Nguyễn Việt Hưng 6 4 10 9 9 9 18  
19 Hoàng Đức  Huy 6 4 10 9 9 10 20  
20 Đặng Hoàng  Khánh 6 4 10 7.5 9 8.5 V  
21 Trần Trung  Kiên 6 4 10 9.5 10 9.5 20  
22 Trần Thảo Lam 6 4 10 9.5 10 10 20  
23 Nguyễn Vũ Bảo Linh 6 4 10 9.5 10 9.5 19  
24 Phạm Diệu  Linh 6 4 10 9.5 10 10 18  
25 Vũ Ngọc Linh 6 4 10 9.5 10 10 20  
26 Phạm Đức Hoàng Long 6 4 10 8.5 9 10 20  
27 Nguyễn Bình Minh 5 4 9 9 9 9.5 20  
28 Hoàng Sỹ Nguyên 6 4 10 9 9 9 20  
29 Nguyễn Trường San 6 4 10 9 9 9.5 20  
30 Nguyễn Văn  Thành 6 4 10 9 9 10 19  
31 Đoàn Thị Phương Thảo 5.5 4 9.5 9.5 10 9.5 20  
32 Nguyễn Thị Phương Thảo 6 4 10 9.5 10 10 19  
33 Nguyễn Ngọc  Thùy 5.5 4 9.5 9.5 10 9.75 20  
34 Đinh Thị Khánh  Vân 5.5 3.75 9.25 9 9 10 20