Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa kì II năm học 2010 - 2011 - Lớp 1A3
Ngày đăng 07/04/2011 | 12:00 | Lượt xem: 654

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QuẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 1A3 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đọc Viết GKII
1 Nguyễn Hải  An 10 9 10 10  
2 Vũ Tú  An 10 10 10 10  
3 Bùi Phương Anh 10 10 10 10  
4 Nguyễn Ngọc Phương  Anh 9 10 10 10  
5 Trần Phạm Quang  Dương 10 9 10 10  
6 Đoàn Việt  Dũng 9 8 9 10  
7 Bùi Tiến  Dũng 9 7.5 8 10  
8 Phạm Linh  Đan 9 9 9 10  
9 Phạm Hương  Giang 10 10 10 10  
10 Nguyễn Đức  Hùng 9 9 9 10  
11 Vũ Đức  Hùng 10 9 10 10  
12 Nguyễn Thanh  Hiền 9 9 9 10  
13 Vũ Việt  Hưng 10 9.5 10 10  
14 Nguyễn Thị Mai Hương 10 10 10 10  
15 Đỗ Huy  Hoàng 9 9 9 10  
16 Đặng Quang  Huy 10 8.5 9 10  
17 Phạm Huy  Khánh 9 8 9 10  
18 Đinh Hiểu  Linh 10 9 10 10  
19 Lê Khánh  Linh 10 10 10 10  
20 Trần Thùy  Linh 8 9 9 10  
21 Nguyễn Công  Luận 9 9 9 10  
22 Nguyễn Quỳnh Mai 10 10 10 10  
23 Lại Quang Nhật  Minh 7 7 7 10  
24 Phạm Thị Ngọc  My 10 9.5 10 10  
25 Đỗ Đức Nam 10 9 10 10  
26 Bùi Vũ  Phương 10 9 10 10  
27 Bùi Quốc  Phú 9 8.5 9 10  
28 Nguyễn Đình Minh  Quang 9 8.5 9 10  
29 Vũ Minh  Tân 9 8 9 10  
30 Nguyễn Duy  Thành 10 8.5 9 10  
31 Vũ Tuấn Thành 10 9.5 10 10  
32 Nguyễn Lê Phương  Thảo 10 10 10 10  
33 Phạm Thùy  Trang 9 9.5 9 10  
34 Trần Thùy  Trang 9 10 10 10  
35 Đỗ Minh  Tuấn 10 9.5 10 10  
36 Phạm Mạnh  Tuấn 9 9 9 10  
37 Nguyễn Diệu  Vy 10 10 10 10  
38 Trần Hạnh  Vy 10 10 10 10