Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 1A8
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 730

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 1A8 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Ngô Tuấn  Anh 9 10 8 9  
2 Nguyễn Duy  Anh 10 8 7 7.5  
3 Phạm Thị Minh  Anh 10 10 9 9.5  
4 Trần Huyền  Anh 9.5 7 7 7  
5 Phạm Quỳnh  Chi 9.5 8 6 7  
6 Bùi Minh  Đạt 9.5 9 8 8.5  
7 Lý Hải  Đường 8 8 4 6  
8 Nguyễn Thị Thu 10 10 8 9  
9 Ngọ Dương  Hùng 10 10 9 9.5  
10 Trần Mạnh  Hùng 9 9 7 8  
11 Vũ Thế  Hưng 9.75 10 8 9  
12 Bùi Phan Thái  Hoàng 8.5 8 8 8  
13 Tạ Hoàng  Lan 10 10 9 9.5  
14 Đoàn Tiến Lộc 10 9 7 8  
15 Hoàng Thành  Lộc 9 7 7 7  
16 Nguyễn Mai  Linh 10 10 8 9  
17 Phạm Ngọc  Minh 9.5 8 4 6  
18 Nguyễn Thị Thu  Ngân 9.5 7 8 7.5  
19 Nguyễn Phạm Minh  Ngọc 10 10 8 9  
20 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 10 6 7 6.5  
21 Nguyễn Anh  Nhật 10 10 8 9  
22 Vũ Quốc  Pháp 10 9 8 8.5  
23 Lê Hoàng Phúc 10 9 6 7.5  
24 Nguyễn Văn  Quang 10 10 6 8  
25 Đỗ Trúc  Quỳnh 10 10 8 9  
26 Vũ Thu  Sang 8.5 7 5 6  
27 Vũ Anh  Tài 9.25 8 6 7  
28 Lê Quang  Thành 8.25 7 6 6.5  
29 Nguyễn Nam  Tiến 8 10 7 8.5  
30 Hoàng Anh  Tuấn 10 10 8 9  
31 Nguyễn Hoàng Việt 10 9 8 8.5  
32 Lương Hiển  Vinh 9.5 9 5 7  
33 Đào Diệu  Vy 9.5 10 8 9  
34 Nguyễn Thị Nhật  Vy 8 9 7 8