Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 1A7
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 737

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 1A7 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Hùng  Anh 9.5 10 8.5 9.25  
2 Phạm Mai  Anh 9.5 10 9 9.5  
3 Phạm Thị Lan  Anh 10 9 9 9  
4 Trần Tuấn  Anh 6.3 9 8.5 8.75  
5 Phạm Thị Ngọc  Ánh 9 9 9 9  
6 Hoàng Thùy  Dương 10 9 8 8.5  
7 Phạm Thái  Dương 8 7 7 7  
8 Đào Mạnh  Đức 9.5 9 8 8.5  
9 Nguyễn Hương  Giang 10 10 9 9.5  
10 Nguyễn Phúc Huy  Giang 9.5 9 5 7  
11 Lê Thu  9.5 10 9 9.5  
12 Phạm Thị Thu  10 10 9 9.5  
13 Đinh Quang  Hải 10 10 9 9.5  
14 Nguyễn Văn  Hiến 9 8 8.5 8.25  
15 Nguyễn Đức  Huy 9.25 9 8.5 8.75  
16 Vũ Thị Ngọc  Linh 9 10 9 9.5  
17 Nguyễn Thành  Nam 9.7 9 8 8.5  
18 Bùi Minh  Nhật 7.5 9 6 7.5  
19 Nguyễn Học Mai  Phương 8.5 10 9 9.5  
20 Bùi Nguyễn Minh  Quân 10 10 9 9.5  
21 Nguyễn Thế  Quang 9 9 7 8  
22 Trần Thái  Sơn 9.5 9 7 8  
23 Nguyễn Thị Thu  Thảo 8 10 9 9.5  
24 Vũ Phương  Thảo 10 10 9 9.5  
25 Vũ Thanh  Thảo 10 10 9 9.5  
26 Phạm Trí  Toàn 9.5 9 7 8  
27 Đoàn Thu  Trang 9.7 10 8.5 9.25  
28 Bùi Thu  Trang 10 10 7 8.5  
29 Trần Minh  Trang 8.5 9 8 8.5  
30 Lưu Quốc  Trung 9 9 6 7.5  
31 Triệu Quốc  Tuyên 10 10 8 9  
32 Hoàng Phong  Vân 10 10 9 9.5  
33 Nguyễn Hồng  Ngọc 9.75 10 9 9.5