Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 1A6
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 704

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 1A6 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Hồ Hiếu Thảo  An 9.7 9 8.5 8.75  
2 Mai Huyền Anh 10 8 9.5 8.75  
3 Ngô Xuân Hoàng  Anh 9.5 9 9 9  
4 Nguyễn Kim  Anh 10 8 8.5 8.25  
5 Nguyễn Xuân  Bắc 4.75 7 6 6.5  
6 Hoàng Quỳnh  Chi 10 9 9 9  
7 Lê Thị Kim  Chi 8.75 8 8 8  
8 Ngô Hà  Chi 9.7 10 9.5 9.75  
9 Đặng Hà  Duyên 9.75 10 9.5 9.75  
10 Phạm Việt  Đức 10 8 7.5 7.75  
11 Nguyễn Thái 9.7 9.5 8 8.75  
12 Nguyễn Tiến  Huy 8.2 8 8 8  
13 Nguyễn Phương  Khanh 9 9 9 9  
14 Trần Mạnh  Kiên 9 9 8.5 8.75  
15 Bùi Bích  Linh 9.2 8 9 8.5  
16 Hà Tú Linh 10 8.5 9 8.75  
17 Võ Thế Hoàng  Long 10 10 8 9  
18 Đỗ Tuấn  Minh 10 7 8 7.5  
19 Ngô Thị Thảo  Minh 10 9.5 8 8.75  
20 Nguyễn Hương Trà My 10 9 8 8.5  
21 Nguyễn Thị Thúy  Nga 9 8 9.5 8.75  
22 Trần Công  Thành 10 9 8.5 8.75  
23 Vũ Ngọc  Thành 8.5 8 8 8  
24 Lê Vũ Thanh  Thảo 10 10 9 9.5  
25 Đoàn Phương  Trang 8.7 9 9 9  
26 Hà Thị Minh  Trang 7.5 8 6.5 7.25  
27 Nguyễn Hà  Trang 10 8 8 8  
28 Nguyễn Thành  Trung 9 10 8 9  
29 Đào Phương  Uyên 9.75 10 9 9.5  
30 Nguyễn Đức  Vinh 10 8 8 8  
31 Trần Công  Vinh 8 8 6 7  
32 Trần Quốc  Việt 10 8 8.5 8.25  
33 Nguyễn Hạ  Vy 7.5 9 9.5 9.25  
34 Nguyễn Thành  Trung 9.7 9 8 8.5