Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 1A5
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 720

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 1A5 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Lê Quốc  Anh 9.5 10 8 9  
2 Nguyễn Tuấn Anh 9.5 10 8 9  
3 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 10 10 9 9.5  
4 Lê Hà Chi 10 10 9 9.5  
5 Nguyễn Hữu Hồng  Diễm 10 9 8.5 8.75  
6 Đỗ Duy  Đại 10 10 9 9.5  
7 Giang Thành  Đức 10 10 9 9.5  
8 Bùi Hương  Giang 10 10 10 10  
9 Nguyễn Thị Hà  Giang 9.5 8 8 8  
10 Nguyễn Trường  Giang 9.5 9 9.5 9.25  
11 Phạm Nguyên  Hanh 10 10 8 9  
12 Giang Thị Diệu  Hương 10 8 7.5 7.75  
13 Nguyễn Thu  Huyền 9.5 10 10 10  
14 Đoàn Lê Nam  Khánh 9.5 10 9.5 9.75  
15 Vũ An  Khang 10 10 9.5 9.75  
16 Khổng Phương Liên 10 10 9 9.5  
17 Hồ Thùy  Linh 8 8 8 8  
18 Lee Phương  Linh 9.5 10 9 9.5  
19 Ngô Thị Thùy  Linh 10 10 9 9.5  
20 Nguyễn Phương  Linh 10 9 8 8.5  
21 Vũ Khánh  Linh 9.5 9 9 9  
22 Trần Ngọc  Minh 10 9 9 9  
23 Bùi Vũ Bảo Ngọc 10 9 7.5 8.25  
24 Nguyễn Bích  Ngọc 9.5 10 10 10  
25 Nguyễn Hiếu  Nghĩa 9.5 9 7 8  
26 Lã Hương  Nguyên 10 10 9.5 9.75  
27 Trần Đức  Phương 9.5 10 9 9.5  
28 Vũ Thị Thúy  Phương 9.5 10 8 9  
29 Tô Đình  Phong 9.5 9 7 8  
30 Trần Ngọc Minh  Thắng 9 10 8 9  
31 Nguyễn Hoàng  Tùng 9.5 9 9 9  
32 Đặng Trần Cẩm  10 8 8 8  
33 Lê Ngọc  Trang 10 9 9.5 9.25  
34 Nguyễn Văn  9.5 9 8 8.5  
35 Đỗ Nguyễn Như Ý 9.5 10 9 9.5