Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 1A4
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 657

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 1A4 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Lê Đức  Anh 9.5 9 8 8.5  
2 Nguyễn Đức  Anh 7 8 7 7.5  
3 Nguyễn Trịnh Duy  Anh 9 9 8 8.5  
4 Uông Thị Thùy  Dung 9 10 9 9.5  
5 Ngô Đức  Duy 9 9 8 8.5  
6 Lê Thành  Đạt 3 6 6 6  
7 Nguyễn Trường  Đức 9.5 7 8 7.5  
8 Vũ Trung  Đức 10 9 8 8.5  
9 Nguyễn Thanh  Hằng 8 9 9 9  
10 Lại Thị Hồng  Hạnh 8.7 10 9 9.5  
11 Phạm Minh  Hiến 9.5 10 9 9.5  
12 Đào Nhật  Hiếu 9 9 8.5 8.75  
13 Phạm Nguyễn Thế  Hiếu 8.5 7 7 7  
14 Phạm Trọng  Hiếu 9.5 8 8 8  
15 Nguyễn Huy  Hoàng 9.5 9 8 8.5  
16 Nguyễn Trung  Kiên 8 8 9 8.5  
17 Hoàng Thị Thùy  Linh 10 10 8 9  
18 Nguyễn Thị Ngọc  Linh 9 10 7 8.5  
19 Phùng Khánh  Linh 10 10 9 9.5  
20 Nguyễn Duy  Long 9 10 9 9.5  
21 Đàm Văn  Nam 9 9 9 9  
22 Trần Đức  Nghĩa 6 8 6 7  
23 Nguyễn Thị Hà  Phương 9 10 9 9.5  
24 Vũ Thế  Quyền 8.5 9 9 9  
25 Nguyễn Anh  Thư 9.5 7 7 7  
26 Nguyễn Thanh  Thảo 10 10 9 9.5  
27 Đoàn Đắc  Thiên 10 10 9 9.5  
28 Lê Hoàng  10 9 8 8.5  
29 Lê Hà  Vy 9 10 9 9.5  
30 Nguyễn Đoàn  Yến  Nhi 9.5 10 8 9  
31 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 9 10 8 9  
32 Lê Huỳnh Đức 9.5 9 7 8